ΝΕΟ – Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020 & 2020-2021

ΝΕΟ – Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020 & 2020-2021

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020 και 2020 – 2021 σύμφωνα με την 6/19-05-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουν ως εξής:

  • Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
Ολοκλήρωση θεωρητικού μέρους μαθημάτων, εργαστηριακού μέρους μαθημάτων και κλινικού έργου εαρινού εξαμήνου, καθώς και εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 έως Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
Έναρξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020
Λήξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου  Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

  • Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 (13 εβδομάδες)
Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
Έναρξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021
Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

  • Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου :

– 14 Σεπτεμβρίου 2020 (Εορτή Εσταυρωμένου Πολιούχος),
– 28 Οκτωβρίου 2020 (Εθνική Επέτειος),
– 17 Νοεμβρίου 2020,
– 24 Δεκεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2021 (Διακοπές Χριστουγέννων)
– 6 Ιανουαρίου 2021 (Θεοφάνεια) και
– 30 Ιανουαρίου 2021 (Τριών Ιεραρχών)

  • Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 (13 εβδομάδες)
Αναπλήρωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 έως Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 (1 εβδομάδα)
Έναρξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021
Λήξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021
Έναρξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2021
Λήξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

  • Αργίες Εαρινού Εξαμήνου :

– 15 Μαρτίου 2021 (Καθ. Δευτέρα),
– 25 Μαρτίου 2021 (Εθνική Επέτειος),
– 26 Απριλίου 2021 – 7 Μαΐου 2021 (Διακοπές Πάσχα),
– 1 Μαΐου 2021 (Πρωτομαγιά) και
– 21 Ιουνίου 2021 (Αγ. Πνεύματος)