Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020 σύμφωνα με την 1/23-09-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουν ως εξής:

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020 

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου :Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 (13ης εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 έως Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

Έναρξη εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου:

-14 Σεπτεμβρίου 2019 (Εορτή Εσταυρωμένου, Πολιούχος),

-28 Οκτωβρίου 2019 (Εθνική Επέτειος),

-17 Νοεμβρίου 2019,

-22 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου 2020 (Διακοπές Χριστουγέννων) και 

-30 Ιανουαρίου 2020  (Τριών Ιεραρχών).

 

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 (13ης εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 (1α εβδομάδα)

Έναρξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Λήξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Έναρξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2020

Λήξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου :

– 2 Μαρτίου 2020 (Καθ. Δευτέρα),

– 25 Μαρτίου 2020 (Εθνική Επέτειος),

– 13 Απριλίου 2020 – 24 Απριλίου 2020 (Διακοπές Πάσχα),

– 1 Μαΐου 2020 (Πρωτομαγιά) και

– 8 Ιουνίου 2020 (Αγ. Πνεύματος)