ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι πρωτοετείς φοιτήτριες – φοιτητές  του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, δεν χρειάζεται να προσέλθουν  στην Γραμματεία του Τμήματος.  Η  υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει  ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα preregister.uniwa.gr , η οποία θα είναι σε λειτουργία από 05.10.2020,  και να τα αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Στην περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών και με τους δύο τρόπους, θα επιλέγει ο φοιτητής τον πιο πρόσφορο γι ΄αυτόν.

Τα δικαιολογητικά  που θα υποβληθούν είναι:

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
  2. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής  χρήσης) 
  5. Εκτύπωση του ΑΜΚΑ
  6. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα (Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, θα σας σταλούν οι κωδικοί για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος.

Με την αποστολή των κωδικών ολοκληρώνεται και τυπικά η εγγραφή σας.

Η επικοινωνία με τις Γραμματείες των Τμημάτων θα γίνεται μέσω email. Στην περίπτωση που απαιτείται συνάντηση με  τη Γραμματεία απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το προκαθορισμένο ραντεβού.

Email: techgraf@uniwa.gr