ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατεύθυνσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών για το Ε΄και Ζ΄Εξ