Κατατακτήριες Εξετάσεις: Υποβολή Αίτησης

Κατατακτήριες Εξετάσεις: Υποβολή Αίτησης

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι για τις Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας για το ακαδ. έτος 2019-2020 ότι η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται από την Παρασκευή 01-11-2018 έως και την Παρασκευή, 15-11-2018 καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος από 9.00π.μ. έως 14:00μ. μ. .

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος είναι:
Αίτηση Κατάταξης
– Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών (στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου)
– Φωτοτυπία Ταυτότητας