Νέο Πρόγραμμα μαθημάτων

Νέο Πρόγραμμα μαθημάτων

To νέο πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο αναρτήθηκε και περιλαμβάνει το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος, τίθεται σε ισχύ από Παρασκευή 01/11/2019.

Από την Γραμματεία