Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021