Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό

Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/09/2020 έως 28/02/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, http://erasmus.uniwa.gr/

Καθώς προτεραιότητα όλων μας είναι η ασφάλεια των μετακινούμενων φοιτητών, το σύνολο των κινητικοτήτων θα υλοποιηθούν εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω της πανδημίας.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ