Σύμβουλοι Καθηγητές για φοιτητές με αναπηρία

Σύμβουλοι Καθηγητές για φοιτητές με αναπηρία

Σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος στην αριθμ. 6/08-05-2019 Συνέλευση αποφάσισαν  τον ορισμό της κ. Μούρη Ελένης Αν. Καθηγήτριας,

με αναπληρώτρια την κ. Χαλυβοπούλου Ευανθία Λέκτορα Παν/μιου,  ως Συμβούλων Σπουδών για φοιτητές με αναπηρία του Τμήματος.

Από την Γραμματεία