Ανακοινώσεις

Οι εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου 2019-2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως (προς αποφυγήν συγχρωτισμού) με εναλλακτικούς  τρόπους με ευθύνη του εκάστοτε καθηγητή του μαθήματος (Απόφαση 6/19-05-2020 της Συγκλήτου του ΠΑΔΑ).

Επισκεφθείτε το site του Τμήματος (πρόγραμμα εξετάσεων) και δείτε αναλυτικά σε κάθε μάθημα τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με  την ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 (1699/ΦΕΚ Β΄/05-05-2020), που αφορά στην  επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών, η οποία συμπεριλαμβάνει τα ΑΕΙ και ρυθμίζει θέματα επανέναρξης διεξαγωγής πρακτικής άσκησης στο άρθρο 3 παρ. 2 προβλέπεται ότι:

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 44726/Ζ1/09-04-2020 (ΦΕΚ 1271/τ.Β΄/09-04-2020) επισυναπτόμενη Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, λόγω των εκτάκτων αναγκών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση του Covid-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον παράδοση μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς προς κάθε δικαιούχο φοιτητή.

Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προβούν σε υποβολή δήλωσης για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ...

Περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/09/2020 έως 28/02/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, http://erasmus.uniwa.gr/

Καθώς προτεραιότητα όλων μας είναι η ασφάλεια των μετακινούμενων φοιτητών, ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με την απόφαση της 5ης/05-05-2020 Συνέλευσης του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, τα μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων για τους υποψήφιους στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα είναι:

«Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας»,

«Χρώμα – Σύνθεση – Τεχνικές» και

«Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων»

Με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος οι κατατασσόμενοι υποχρεούνται να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι οι ανανεώσεις εγγραφών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Εαρινό Εξ. 2019-20 παρατείνονται έως και την 27η Απριλίου 2020.

Από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών

Παρακαλούνται οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων για το Εαρινό Εξ. 2019-20.

Προηγουμένως  να κάνουν έλεγχο των προαπαιτούμενων μαθημάτων διότι το σύστημα δεν κάνει τέτοιο έλεγχο προς το παρόν, όπως και τον αριθμό ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, από το 4ο, 6ο και 8ο εξάμηνο.

Αν δηλωθεί μάθημα που έχει προαπαιτούμενο και είναι απέραστο, όπως και περισσότερα από τα προβλεπόμενα μαθήματα ειδικότητας τότε θα ακυρωθεί η δήλωση. ...

Περισσότερα

Aγαπητέ απόφοιτε του Ιδρύματος,

Στα πλαίσια του Τμήματος Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας, εκπονείται μελέτη με σκοπό την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων του Ιδρύματος στην αγορά εργασίας.

Η μελέτη αυτή βοηθάει το ΠΑΔΑ στην παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων μετά την απομάκρυνση τους από τη Σχολή, στην εις βάθος διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων της απασχολησιμότητας και την σχετική λήψη αποφάσεων.Τέλος θα υποβοηθήσει έμμεσα εσάς, τους αποφοίτους στο στάδιο της ένταξης σας είτε ως νεοεισερχόμενοι είτε ως απόφοιτοι με προϋπηρεσία στην αγορά εργασίας. ...

Περισσότερα

Μετά την υπ αρ. 25737 απόφαση της διοίκησης του ΠΑΔΑ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την περίοδο που το Πανεπιστήμιο θα παραμένει κλειστό, παραθέτουμε κατάλογο των διδασκόντων καθηγητών με τα mail των. Παρακαλούμε όπως με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα επικοινωνήσετε (μέσω mail) με τον καθηγητή του μαθήματος για τον προγραμματισμό της διαδικασίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Για την δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι στα μαθήματα που παρακολουθούν στην πλατφόρμα του e class και να χρησιμοποιούν το πανεπιστημιακό τους mail:  gd……@uniwa.gr

Μπορείτε να δείτε οδηγίες καθώς και σχετικές διευκρινιστικές ερωτήσεις-απαντήσεις στον σύνδεσμο: https://www.uniwa.gr/e-learning/

  ...

Περισσότερα