Εικαστικές Αφηγήσεις και Video Art – Φωτογραφία

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5070

Semester:

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 2) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD179/

Καθηγητές Μαθήματος

ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΝΙΚΗ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση:

  • να κατανοούν την έννοια της εικαστικής αφήγησης
  • να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα για τη δημιουργία εικαστικών έργων
  • να δουλεύουν με πολλαπλά μέσα ή να επιλέγουν κατά περίσταση το κατάλληλο εργαλείο και τρόπο έκφρασης
  • να κατανοούν τις αλλαγές στους τρόπους επικοινωνίας στον σύγχρονο πολυπολιτισμικό και πολυμεσικό κόσμο και το πως αυτό επηρεάζει τις εικαστικές τέχνες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί την σύνδεση των μαθημάτων εικαστικής υποδομής των προηγούμενων εξαμήνων με τις ψηφιακές τέχνες.

Οι φοιτητές/ τριες καλούνται να αξιοποιήσουν την εικαστική εμπειρία τους, συνδυάζοντας τη ζωγραφική με τα ψηφιακά μέσα. Ενθαρρύνεται η έρευνα και ανασύνθεση της εικόνας, η εξερεύνηση διαφόρων τεχνικών, τεχνολογίας, μέσων και υλικών, με σκοπό τη διεύρυνση της αντίληψης τους όσον αφορά στην καλλιτεχνική γλώσσα, και στην δυνατότητα χρήσης διαφόρων εκφραστικών μέσων, αυτόνομα ή σε συνδυασμό για την κατασκευή μιας αφήγησης.

Καλούνται να προβληματιστούν επίσης πάνω στην έννοια της προσωπικής και συλλογικής αφήγησης και πως αυτές εκφράζονται στην εικαστική γλώσσα, καθώς και για τον τρόπο που επηρεάζει η τεχνολογία την ανθρώπινη επικοινωνία, μέσω των εικόνων αλλά και των μη γραμμικών διαδρομών διήγησης και ανάγνωσης.

Αντιλαμβάνονται στην πορεία του μαθήματος, την αλληλεπίδραση μεταξύ εικόνας και κειμένου αλλά και την αυτονομία της και το κείμενο που εμπεριέχει. Κατανοούν τις έννοιες της επίδρασης, των αναφορών και της διακειμενικότητας καθώς και αυτή της ερμηνείας του θεατή/ αναγνώστη.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

Walker, John A. Η τέχνη στην εποχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας / John A. Walker · μετάφραση Χάιδω ΠαπαβασιλείουΠένυ Φυλακτάκη. – 1η έκδ. – Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2010. – 418σ. · 21×14εκ.

Hall, Stuart. Το έργο της αναπαράστασης. ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε.Έκδοση: 1/2017

Perree Rob, Εισαγωγή στην Βιντεοτέχνη. 2η έκδοση:1994, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

Σαντοριναίος, Ματθαίος. Ζώη, Σταυρούλα. Δημητριάδη, Νεφέλη. Διαμαντόπουλος, Ταξιάρχης. Μπαρδάκος, Γιάννης. Από τις σύνθετες τέχνες στα υπερμέσα και τους νέους εικονικούς-δυνητικούς χώρους. Ένα εγχειρίδιο για τον καλλιτέχνη που ασχολείται με την ψηφιακή τέχνη. Σχολή Καλών Τεχνών. Αποθετήριο Κάλιππος. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα

Jennings, Gabrielle (ed). Abstract Video: The Moving Image in Contemporary Art. Ed 1/2015University of California Press Rose, Gillian. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. Ed 3/2011. Sage Publications Ltd