Εικονογραφημένο Σενάριο (Story-Board)

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5040

Semester:

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
• Να γνωρίζουν την χρήση της οπτικο-ακουστικής γλώσσας και τα κινηματογραφικά εργαλεία έκφρασης.
• Να εισαχθούν στην διαδικασία της έρευνας και της λύσης συγκεκριμένου επικοινωνιακού προβλήματος (concept)
• Να αναλύουν και να ανασυνθέτουν εξειδικευμένα θέματα επικοινωνίας μέσω της κινηματογραφικής γλώσσας.
• Να μπορούν να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προτάσεις οπτικοακουστικού υλικού.
• Να έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο εικονογραφημένο σενάριο.
• Να μπορούν να εκφράσουν την δημιουργικότητα τους συλλογικά στον χώρο του εργαστηρίου και κατ΄ επέκταση σε συλλογικούς εργασιακούς χώρους.
• Να μπορούν να αυτοαξιολoγηθούν και να αξιολογούν τους συνάδελφους τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Προβολές μικρών βίντεο και παράλληλα διεξοδική ανάλυση της χρήσης της οπτικοακουστικής γλώσσας σαν βασικό εργαλείο έκφρασης. Ανάλυση του κάθε πλάνου χωριστά, ώστε να γίνεται κατανοητή η χρήση της κινηματογραφικής γλώσσας, όπως: γωνίες λήψης, φωτισμούς, χρονική διάρκεια και η σχέση τους με την εκφραστικότητα στην διήγηση.
Διεξοδική ανάλυση της γλώσσας του κινηματογράφου (σκηνή, πλάνο, γωνίες λήψης, φωτισμοί, χρόνοι, τρόποι αλλαγής πλάνων κλπ.)
Παράλληλα στο τρίτο μάθημα, καλείται ειδήμων από ΜΚΟ ή κοινωνικούς φορείς, για να παρουσιάσει ένα θέμα που θα διαπραγματευτούν οι φοιτητές κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Οι φορείς αυτοί λειτουργούν ως χορηγοί προβληματισμού και εμπειρογνώμονες στο τομέα τους, ώστε να μην υπάρξουν λάθη επικοινωνιακού χαρακτήρα ή παραπληροφόρησης στο θέμα. Με αυτόν τον τρόπο συνδέεται η εργασία των φοιτητών με την κοινωνία και οι φορείς λειτουργούν ως αυριανοί «πελάτες» μίας ομάδας εν δυνάμει επαγγελματιών.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Στο εργαστηριακό μέρος οι φοιτητές αρχικά καλούνται να δημιουργήσουν με ταχύτητα μία σύνοψη και ένα σενάριο από ένα υπάρχον οπτικοακουστικό υλικό, είτε animation ταινία μικρού μήκους, είτε διαφημιστικό spot. Στα επόμενα μαθήματα καλούνται να δημιουργήσουν ομαδικά ένα εικονογραφημένο σενάριο (story board) πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που έχει τεθεί από τον ειδήμονα. Αφού ερευνήσουν το θέμα τους, καλούνται στην συγγραφή σύνοψης και σεναρίου. Κατόπιν δημιουργούν ένα πλήρες story board σε τελική μορφή. Ερευνούν το εικαστικό και το κινηματογραφικό σκέλος ώστε η ιδέα τους να επικοινωνεί μέσα από την κινηματογραφική γλώσσα με τους θεατές. Η προτεινόμενη τεχνική για το τελικό τους δημιούργημα είναι το animation.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :
1. Σενάριο (η τέχνη της επινόησης της αφήγησης στον κινηματογράφο) Χριστίνα Καλογεροπούλου (Νεφέλη 2006)
2. Η γοητευτική πορεία του σχεδιασμού των τίτλων στον κινηματογράφο. Αναστασία Δημητρά, (Primarogli 2006)
3. Το Πλάνο Emmanuel Siety (Πατάκη, Τετράδια κινηματογράφου 2003)
4. Πως γράφεται το σενάριο –Εισαγωγή στην θεωρία του μοντάζ-ντεκουπάζ. Θ. Σκουμπέλος –Μ Ρετσίλας .( Έλλην –Ίων 2009)
5. Master class, μαθήματα σκηνοθεσίας από τους σημαντικότερους σύγχρονους κινηματογραφιστές
Laurent Tirard (Πατάκης 2008)

Ξενόγλωσση :
1. Visual scripting John Hallas (Focal press 1976)
2. “Film Directing Shot by Shot”, Steven D. Katz (Michael Wiese Productions 1991)
3. “Storyboarding for film, TV and Animation”, John Hart (Focal Press 1999)
4. “Storyboards: Motion in Art”, Third Edition, Mark Simon (Focal Press 2006)
5. “From Word to Image: Storyboarding and the Filmmaking Process”, Marcie Begleiter (Michael Wiese Productions 2001)
6. Art and animation Wells (Paperback 1997)
7. Warner brothers animation art: The characters-the creators-the limited editions Will Friedwald-Jerry Beck (Hardcover 1997)
8. Enhanced character animation Doug Kelly (Paperback 1998)
9. Disney animation: The illusion of life Frank Thomas (Hardcover 1990)
10. Treasures of Disney animation art Robert Abrams – John Canemaker
11. (Artabrass 1982)
12. Animation art: The later years 1954-1993 Jonnathan Smith-Jeff Lotman
13. (Hardcover 1996)