Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών

Κωδικός Μαθήματος:

N1-1070

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποδομής ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TGT133/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

– Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες των τεχνολογικών διαδικασιών παραγωγής των εντύπων και τα επιμέρους στοιχεία που συμμετέχουν στις σύνθετες επεξεργασίες και έργα των γραφικών τεχνών και των συσκευασιών.
– Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι ικανός/ή:

– Ο φοιτητής έχει κατανοήσει τη συμβολή των Γραφικών Τεχνών στην ιστορική μετάβαση της κοινωνίας της γνώσης. Θα κατανοήσει επίσης την τεράστια σημασία της Συσκευασίας στο διεθνές εμπόριο και τα οικονομικά μεγέθη που αυτό αντικατοπτρίζει.
– Ο φοιτητής έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές των εκτυπωτικών μεθόδων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας
– Ο φοιτητής έχει κατανοήσει το εύρος και τα είδη των προιόντων που παράγονται με τις γραφικές τέχνες
– Ο φοιτητής έχει αναπτύξει την κριτική και δημιουργική του σκέψη σχετικά με τον τρόπο που η τεχνολογία επιδρά στην καθημερινή ζωή και επηρεάζει τον ανθρώπινο πολιτισμό.

• Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και την ειδική ελληνική ορολογία των τεχνολογικών διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης και παραγωγής των γραφικών τεχνών, εντύπων και συσκευασιών
• Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα μετρικά συστήματα των γραφικών τεχνών και τις ειδικές μετρήσεις που εφαρμόζονται
• Να κατανοεί την σχέση και την αλληλεξάρτηση διαφορετικών τεχνολογικών και παραγωγικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στην παραγωγική διαδικασία των γραφικών τεχνών
• Να δύναται να συνθέσει τεχνολογικά μία εργασία γραφικών τεχνών , με βάση προδιαγραφές και τεχνικά στοιχεία και δεδομένα (παραδειγμα σχεδιασμός εντύπου βάσει τελικών διαστάσεων, επιφάνειας εκτύπωσης – εκτυπωτικής μηχανής, μοντάζ – τούμπα γωνία, τούμπα δόντια, δίπλωσης και βιβλιοδεσίας

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σημειώσεις μαθήματος του διδάσκοντος
Helmut KIpphan: Handbook of Print Media