Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

Ν1-7160

Semester:

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 3) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD118/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TGT105/

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός/ή:
• Να κατανοήσει προχωρημένες έννοιες που αφορούν στη λήψη και την επεξεργασία ψηφιακών εικόνων.
• Να μελετήσει τα χαρακτηριστικά και να εφαρμόσει προηγμένες εφαρμογές που αφορούν στην επεξεργασία ψηφιακών εικόνων στον χώρο της επιστήμης των Γραφικών Τεχνών.
• Να αποκτήσει κατάλληλες δεξιότητες για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην επεξεργασία ασπρόμαυρης και έγχρωμης ψηφιακής εικόνας, καθώς και την προετοιμασία τους για cross media εφαρμογές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
• Δυαδικές εικόνες
• Μορφολογικές διαδικασίες
• Γεωμετρικές διορθώσεις
• Φίλτρα (high pass, low pass, Στατιστικής κατανομής)
• Θόρυβοι περιοδικοί και μη περιοδικοί
• Φίλτρα αντιμετώπισης των θορύβων
• Δοκίμια
• Σύνθεση εικόνας
• Ψευδοχρώματα
• Ασφαλή χρώματα για όλα τα συστήματα
• Πραγματικοί χρωματικοί χώροι εργασίας και ανάγκη εισαγωγής των χρωματικών προφίλ
• Διαχείριση χρώματος με PostScript
• Διαχείριση χρώματος με ICC-profiles
• Τεχνικές συμπίεσης εικόνας

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, οι οποίες μέσω ειδικού λογισμικού αποσκοπούν:
• Στην κατανόηση των παραμέτρων που υπεισέρχονται στη διαδικασία ψηφιοποίησης ενός αναλογικού πρωτοτύπου, καθώς και στην τονική και χρωματική επεξεργασία της τελικής ψηφιοποιημένης εικόνας.
• Στην ανάλυση προχωρημένων τεχνικών επεξεργασίας ασπρόμαυρων εικόνων καθώς και στη χρήση τους για την δημιουργία έγχρωμου αποτελέσματος.
• Στην ανάλυση προχωρημένων τεχνικών Retouch εικόνων και στις τεχνικές απόδοσης όξυνσης.
• Στην απόδοση σκιάς σε αντικείμενα τα οποία αποκόπτονται από το φυσικό τους περιβάλλον και στη συνέχεια τοποθετούνται σε μια νέα σύνθεση.
• Στη βελτίωση των ψηφιακών εικόνων με την χρήση έτοιμων και προσαρμοσμένων φίλτρων.
• Στη δημιουργία και διαχείριση αρχείων εικόνας για πολυμεσικές εφαρμογές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Νικόλαος Η. Παπαμάρκος, Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας (3η έκδοση), Νικόλαος Παπαμάρκος 2015.
2. Ι. Πήτας, Ψηφιακή επεξεργασία Εικόνας, Θεσσαλονίκη 2001.
3. R.C.Gonzalez, R.E.Woods : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (3η έκδοση) Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.
4. G.A.Baxes : Digital Image Processing. Principles and Applications John Wiley & Sons Inc., Toronto,1994 .
5. W.Mikolasch: Schwarzweissreproduktion Polygraph Verl., Frankfurt a.M. 1984.
6. W.Mikolasch: Farbreproduktion, Polygraph Verl. Frankfurt a.M. 1984.
7. Α. Jain: “Fundamentals of Dig. Image Processing”, Prentice Hall, 1989.
8. M.D. Levine, “Vision in Man and Machine”, McGraw-Hill, 1985.
9. R.C. Gonzalez and R.E. Woods, “Digital Image Processing”, Addison-Wesley, New York, 1993.
10. R. Klette and P. Zamperoni, “Handbook of Image Processing Operators”, John Wiley and Sons, Chichester, 1996.
11. J.C. Russ, “The Image Processing Handbook”, CRC Press, Springer, IEEE Press, 1999.
12. K.R. Castleman, “Digital Image Processing”, Prentice Hall, 1996.
13. Σημειώσεις αναρτημένες στο e-class.