Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Λιθογραφία και Ψηφιακή Εκτύπωση Ι (Κατεύθυνση Τεχνολογίας)

Κωδικός Μαθήματος:

N1-4070

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

– Ο φοιτητής γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τις εκτυπωτικές αρχές της επιπεδοτυπίας όφσετ (λιθογραφία) και και των ψηφιακών εκτυπώσεων
– Ο φοιτητής μπορεί να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας των εκτυπωτικών μηχανών όφσετ και να αξιολογεί το συγκριτικό πλεονέκτημα των εκτυπώσεων οφσετ έναντι των άλλων μεθόδων παραγωγής εμπορικών εντύπων (commercial printing )
– Ο φοιτητής μπορεί να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών εκτυπωτικών μηχανών και να αξιολογεί το συγκριτικό πλεονέκτημα των ψηφιακών εκτυπώσεων έναντι των άλλων μεθόδων παραγωγής εμπορικών εντύπων (commercial printing )
– Ο φοιτητής μπορεί να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες υβριδισμού στις σύγχρονες εκτυπωτικές μηχανές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές προκλήσεις του ανταγωνισμού
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να χειριστεί στοιχειωδώς μηχανές όφσετ και ψηφιακές εκτυπωτικές μηχανές προκειμένου να παράξει απλά εμπορικά έντυπα
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να οργανώσει τις παραγωγικές διαδικασίες που εμπλέκουν εκτυπωτικές μηχανές όφσετ και ψηφιακές εκτυπωτικές μηχανές προκειμένου να παραχθούν απλά εμπορικά έντυπα (επιστολόχαρτα, κάρτες, φάκελα, βιβλία, περιοδικά)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
– Αρχές λιθογραφίας όφσετ
– Μηχανολογία μηχανής όφσετ – ρυθμίσεις μηχανών όφσετ
– Χημεία εκτυπωτικής μεθόδου όφσετ – ρύθμιση παραγόντων που επηρεάζουν το εκτυπωτικό αποτέλεσμα
– Κατασκευή πλακών όφσετ και συστήματα κατασκευής πλακών
– Εκτύπωση μονόχρωμων και δίχρωμων εργασιών με μηχανές όφσετ
– Εύρεση μέτρων
– Αρχές ψηφιακών εκτυπώσεων (μέθοδος ψεκασμού, θερμική μέθοδος, οργανικού φωτοαγωγού, ηλεκτροστατική, ηλεκτροφωτογραφία κλπ)
– Στοιχεία ελέγχου ποιότητας εκτύπωσης
– Εκτυπώσεις σε διάφορα υποστρώματα

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Helmut Kipphan: Handbook of Print Media
2. Dennis Erwin, Odesina Olusegun, Wilson Daniel: Σύγχρονη Λιθογραφία ΙΙ
Σημειώσεις μαθήματος: Λιθογραφία όφσετ ΙΙ Δ. Στανγκανέλης

Επιστημονικά περιοδικά:
Visual Communication Journal
Acta Graphica
IARIGAI Journal