Γραφιστική και Εικονογράφηση

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5010

Semester:

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD177/

Καθηγητές Μαθήματος

ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Στις θεωρητικές διαλέξεις οι φοιτητές διδάσκονται την ιστορία της εικονογράφησης από τις αρχές του 19ου αιώνα έως σήμερα. Ιδιαίτερα εξετάζονται :α) η απλοποίηση της φόρμας και ο ρόλος της στην άμεση κατανόηση του νοήματος στη σύγχρονη εικονογράφηση, β) συνθήκες που προκάλεσαν την αλλαγή στην έως τότε αντίληψη της αισθητικής και γ) ο επαναπροσδιορισμός των βασικών αρχών της εικονογραφικής σχεδιαστικής επικοινωνίας.
Μέθοδοι και τεχνικές. Η λιθογραφία .Εισαγωγή στην τέχνη ukiyo-e. Επιρροή της ukiyo-e στη δυτική εικονογραφία στους τομείς της θεματογραφίας της δομής –σελιδοποίησης και τις καινοτόμες τεχνικές . Η επιρροή του εικαστικού κινήματος του Συμβολισμού στη διαδικασία απλοποίησης της σύγχρονης εικονογράφησης
Η-διάλεξη γίνεται με την προβολή διαφανειών -βίντεο με διάλογο και συζήτηση.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Στο εργαστήριο οι φοιτητές αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό της εικονογράφησης ενός διηγήματος, ή ιστορίας, ή ποιήματος ,ή παραμυθιού με στόχο μέσα από το ύφος γραφής τους να αποδώσουν τον χαρακτήρα του , αλλά και να προτείνουν καινοτόμες τεχνικές που θα ανταποκρίνονται στους συντελεστές που διαμορφώνουν το προφίλ του αντίστοιχου θέματος. Η αλληλένδετη σχέση εικόνας – κειμένου στην συνθετική αυτή έρευνα της σχεδιαστικής διαδικασίας, θέτει τις βάσεις τον σχεδιασμό της επόμενης άσκησης της αφίσας που είναι και η τελευταία άσκηση του εργαστηρίου.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική βιβλιογραφία
Καρπόζηλου Μ. 1994. Το παιδί στη χώρα των βιβλίων. Αθήνα, Καστανιώτης
Martin W.1991.Αφηγηματική δομή:Mια σύγκριση μεθόδων. Αθήνα, Εξάντας
Μαρτινίδης Π. 1996.Από τα παιδιά του χρόνου στα παιδιά του χώρου:η Αφήγηση ως Χρονική ροή ή ως Χωρική ανάπτυξη και τα κομικς ως ενδιάμεση. Αθήνα, Οδυσσέας.
Ροντάρι Τζ.2003.Γραμματική της φαντασίας. Αθήνα, Μεταίχμιο.
Ζαν Ζ. 1996.Η δύναμη των παραμυθιών. Αθήνα , Καστανιώτης.
Ξενόγλωση βιβλιογραφία
1. Panofski, E. (1939), Studies in Iconology, in: Gombrich, E.H. (1995), Τέχνη και ψευδαίσθηση, Αθήνα: εκδόσεις Νεφέλη,
2. Senefelder, L. (1796), Art de la lithographie in : Adhémar, J. (1963), La gravure originale au 18ème siècle, Paris
3. Letheve, J. « La caricature et la presse sous la IIIème République », Paris : (1961), Armand Colin,
4. Marx, Cl. R. (1962), La Gravure originale au XIXème siècle, Paris : Somogy,
6. Adhémar, J. (1983), La lithographie: Deux cents ans d’histoire, de technique, d’art, Paris : F. Nathan,. Eπίσης Marlaux, A. (1950), Essai sur Goya, Paris : Gallimard,
.7. Gombrich, E.H. (1995), Τέχνη και ψευδαίσθηση, Αθήνα: εκδόσεις Νεφέλη,
8.Fujikake, Shizuya (1959), Japanese Wood-Block Prints, Tokyo 1928,
Επίσης Gentles, M. (1964), Masters of Japanese Print: Moronobu to Utamaro, New York, επίσης, Gentles, M., Lane R., Kenji Toda K. (1965), The Clarence Bunckingham Collection of Japanese Prints, vol. lI: Harunobou, Korysai, Shigemasa, Their followers and Contamporaries, Chicago
9.Crane, W. (1869), The Decorative Illustration of books old and new, London, (re-ed. 1972), Επίσης Thirion, Y. (1956), L’ influence de l’estampe japonaise sur la peinture française, Gazette des Beaux Arts, (1947), janvier /avril 1956,
10 Bernard E. (1910), La renovation Esthetique
11 Chasse, Ch. (1960), Les Nabis et leur temps, Paris
12 Cailler, P. (1957), Symbolisme Émile Bernard, p. 36.
13 Eric Van de Casteele, “Figurations del’absence.Recherches esthetiques” 1987 ISBN 90155927-1
14 Arnheim R.1974.Art and the visual perception. A phycology of the creative eye.
Los Angeles: University California press.
15 Piajet J and Inhelder B 1969.The phychology of the child. New York: basic books.
16 Whalley J. J. 1990.The development of illustrated texts and picture books/ international companion encyclopedia of children’s Literature. Routledge: London and New York.
17 Salisbury M.2004.Illustrating Children’s books. USA and Canada Barron’s publications.
18 Norton D 1991.Through the eyes of a child. An introduction to children’s