Γυμνό – Ερμηνείες του σώματος

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5050

Semester:

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 2) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD182

Καθηγητές Μαθήματος

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Με την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων στο γυμνό οι φοιτητές είναι σε θέση
Να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές του γυμνού σώματος όπως αυτό προβάλλεται στους πολιτισμούς των ιστορικών περιόδων.
Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν το γυμνό σώμα με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρεται με σαφήνεια το μήνυμα που έχουν επιλέξει.
Να έχουν αναπτύξει την συνδυαστική ικανότητα που είναι απαραίτητη για να υποστηρίξουν σχεδιαστικά τον δικό τους χαρακτήρα-γυμνή φιγούρα
Να είναι σε θέση να υποστηρίξουν εννοιολογικά τις σχεδιαστικές προτάσεις τους.
Να μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τη γλώσσα του γυμνού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα ‘’ Το Γυμνό, ερμηνείες του σώματος’’ , οι φοιτητές μελετούν το ανθρώπινο σώμα, γυναικείο αντρικό, σχεδιάζοντας με διάφορα υλικά αλλά και συνδυαστικά με τεχνικές κολλάζ , από γυμνό μοντέλο που ποζάρει.  
Εξασκούνται σε θέματα αναλογιών, ανατομίας, εκφραστικότητας, κίνησης, πλαστικότητας των όγκων.
Παράλληλα διατηρούν και εμπλουτίζουν ημερολόγιο οπτικής διαδικασίας στο οποίο καταχωρούν υλικό από την προσωπική τους έρευνα πάνω σε ένα θέμα που τους δίδεται, όπως: ‘’το πάσχον σώμα’’, ‘’το σώμα στην performance’’, ‘’σουρεαλισμός, ασυνείδητο και σώμα’’.

Το ημερολόγιο παρακολουθείται κάθε βδομάδα από τον καθηγητή, ο οποίος σε τακτά διαστήματα παρουσιάζει με ηλεκτρονικά μέσα, καλλιτέχνες που σχετίζονται με τις θεματικές.
Με τον τρόπο αυτό ο φοιτητής θα μπορεί να μετακινείται από την έννοια του γυμνού ως γυμνότητα, στην έννοια του σώματος ως μεταφορά, αντανάκλαση στο κοινωνικό σώμα, με τις ανθρωπολογικές, ψυχολογικές, φιλοσοφικές, αισθητικές προεκτάσεις της.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Kenneth Clark, The Nude: A study in Ideal Form, Princeton University Press, 1972

Malcolm Cormack, The Nude in Westen Art, Phaidon 1976
Lynda Nead, The Female Nude:Art, Obscenity and Sexuality, Routledge 1992

Suleiman, Susan Rubin, Το γυναικείο σώμα στον δυτικό πολιτισμό, (α εκδ.1985) Σαββάλας, Αθήνα 2008ΟΜΕΣ ΜΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕ

Andrew Perchuk and Helaine Posner The Masculine Masquerade: Masculinity and representation, MIT Press 1995

Laura Mulvey, Visual and Other Pleasures, Bloomington, Indiana University Press1989

Gill Saunders, The Nude: A New Perspective, New York, Harper and Row 1989
Alison Smith, The Victorian Nude: Sexuality ,Morality, and Art, Manchester University Press 1997