Οπτική Ανάγνωση και Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5030

Semester:

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF167/

Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές Θα είναι σε θέση :

1) Να ερευνούν οπτικό υλικό προς μια κριτική οπτική μεθοδολογία
2) Να διαβάζουν τα πολλαπλά μηνύματα μιας εικόνας μέσα από την συνθετική ανάλυση
3) Να αναλύουν το περιεχόμενο
4) Να μελετήσουν τον παρατηρητή, τον θεατή μέσα από τις ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις
5) Να αντιλαμβάνονται μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες
6) Να κατανοούν το κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο των οπτικών αντικειμένων
7) Να βρίσκουν πηγές εικονογραφίας
8) Να συνθέτουν ένα αναλυτικό κείμενο και να οργανώσουν μια ομιλία πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο
9) Να υποστηρίξουν ένα καλλιτεχνικό project μέσα από τον λόγο και το κείμενο

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία
• Λεωνίδας – Δάκης Δημητρέλης . Γραφιστική και Διαφήμιση. Εκδόσεις Οργανισμού Δημητρέλη
• Λιτς Ε. Πολιτισμός και επικοινωνία. Αθήνα, Καστανιώτης.
• http://www.mcm.aueb.gr/ment/semiotics/semiotic.html (Σημειωτική για αρχάριους στα ελληνικά)
• Σπύρου Μπέση, Βασική Γραφιστική Υποδομή
• Γρηγόρης Πασχαλίδης & Ελένη Χοντολίδου επιμ. (2001). Σημειωτική και πολιτισμός: τομ Ι: κουλτούρα, λογοτεχνία, επικοινωνία, τομ ΙΙ: ιδεολογία, επιστήμη, τέχνη, αρχιτεκτονική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2001
• Γιάννη Σακελλαρίδη. Γραφικές Τέχνες. Ίαμβος. Αθήνα 1972
Ελένη Βακαλό. Η Έννοια των Μορφών.
Ernest Fisher. Τέχνη και Ανθρωπισμός.
Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Μπαουχάουζ. Εκδόσεις Νεφέλη.
Μπαουχάουζ. Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών. Εθνική Πινακοθήκη. Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου/1982.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

• Aaker, David, Building strong brands, London, Free Press Business, 1996
• Ken Karlag. Graphics Handbook
• KRESS, G. & R. HODGE, Social Semiotics. Οξφόρδη: Polity Press, 1988
• R. Ballinger. Layοut and Graphic Design. Studio Vista.
• Barbara Baer. American Trademark Designs. Capitman – Dover Publications Inc. New York.
• David Ogilvy. Ogilvy on Advertising. Pan Books
• Daniel Chandler, Semiotics the basics; 2nd edition, Routledge, 2007
• Papanikolopoulou Magdalena, Staging the Alphabet: Text, Performance and the Feminine.
• Uel roar, 2015
• Philip Thompson, Peter Davenport. The Dictionary of Visual Language. Penguin Books.
• Martine Joly, L’image et les signes, Paris, 2000
• Jean- Marie Floch, Petites mythologies de l’œil et de l’esprit : pour une sémiotique plastique, Paris-Amsterdam
• Marshall Mc Luham- Quentin Fiore. The Medium is the Message.
• Cen Garland. Graphics Handbook. Studio Vista. 1966.
• P. L. Gregory Weidenfeld and Nicolson. Eye and Brain. London. 1977.