Σύγχρονες Εφαρμογές Συσκευασίας (Διαδραστική – Ευφυής Συσκευασία)

Κωδικός Μαθήματος:

Ν1-7140

Semester:

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TGT135/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TGT135/

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι ικανός/ή:
• Να περιγράψει, διακρίνει και εξηγήσει τις βασικές και κρίσιμες έννοιες, θεωρίες και τεχνικές συμβατικής εκτύπωσης, για την μετεξέλιξη της συμβατικής διαδικασίας σε έξυπνη.
• Να εκτιμήσει τις κατάλληλες τεχνικές εκτύπωσης με αντίστοιχη αξιολόγηση των μηχανών «μοντέλα, προφίλ,…» που θα εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, την επιτυχή έκβαση ενός συμβατικού εκτυπωτικού προϊόντος.
• Να αναπτύξει/δημιουργήσει τους στόχους του έξυπνου εντύπου σε συνδυασμό με την συμβατική συσκευασία.
• Να αξιολογήσει ένα συνδυαστικό γεγονός συμβατικό και έξυπνο, βάσει των χαρακτηριστικών στοιχείων της ηλεκτρονικής π.χ. κινητό τηλέφωνο.
• Να συνεργαστεί με τους/τις συμφοιτητές/συμφοιτήτριές του/της για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια εργασία σε συναφή με το αντικείμενο θέματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

i. Αποτύπωση συμβατικής συσκευασίας
ii. Ανάλυση στοιχείων που διαμορφώνουν την έξυπνη συσκευασία
iii. Ταξινόμηση στοιχείων για αξιολόγηση στην εφαρμογή για μετεξέλιξη
iv. Ανάπτυξη ροής παραγωγής σε συμβατική και έξυπνη «βασικής» αποτύπωσης μοντέλα «εννοιολογικά/λειτουργικά/ροής παραγωγής»
v. Κεραίες και ηλεκτρονική ασύρματη επικοινωνία
vi. Νέα συστήματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με κινητό τηλέφωνο «NFC» RFID systems
vii. Υποστρώματα και συνδυασμοί συμβατικών και «έξυπνων» αγώγιμων μελανιών πρωτόκολλα επικοινωνίας και χαρακτηριστικά συμβατότητας καταγραφή απαιτήσεων εργασίας «μοντέλο εργασίας» κοστολογικά κριτήρια έξυπνης συσκευασίας
viii. Διαχείριση και καινοτομία
ix. Οφέλη και προβλήματα έξυπνης συσκευασίας «cloud, open sources,…»

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Νέες Τεχνολογίες Εκτύπωσης.Τυπωμένα Ηλεκτρονικά. Νομικός Σπυρίδων / ISBN: 978-618-5309-15-2. Έκδοση: 2η/2017, Εκδότης: ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. Printed Electronics, H. Harrop, IDTECH EX, Cambridge, 2007
3. Smart Packaging Applications, Raghou Das, Report 2006, IDTECH EX, Cambridge
4. Smart Pack. AIPIA. Active Intelligent Pack Industry Association. Eef . Holland Package international conference
5. Print Becomes Electronics. Arved C. Hubler / 2001/ CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY/ 2008
6. Intelligent Packaging İbrahim Sani Özdemir -Published Online: 20 NOV 2012 / 9781444355321. ch29