Συστήματα Περατώσεων Συσκευασίας

Κωδικός Μαθήματος:

N1-6150

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

– Ο φοιτητής γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού χάρτινης συσκευασίας
– Ο φοιτητής αντιλαμβάνεται τη διεπιστημονικότητα του αντικειμένου
– Ο φοιτητής μελετά την εργονομία και την λειτουργικότητα διαφόρων τύπων συστημάτων κλεισίματος κουτιών και χαρτοκιβωτίων
– Ο φοιτητής αντιλαμβάνεται την σημασία της ακρίβειας εργασίας κατά το σχεδιασμό χαρτόκουτων και χαρτοκιβωτίων
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να σχεδιάζει κυτία και χαρτοκιβώτια με ή χωρίς την χρήση σχεδιαστικών μέσων (κατάλληλο λογισμικό).
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να διαχειρίζεται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο την επιφάνεια του εκτυπωτικού φύλλου προκειμένου να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα των διαδικασιών
– Ο φοιτητής αντιλαμβάνεται τον τρόπο κατασκευής καλουπιών κυτιοποιίας
– Ο φοιτητής αξιοποιεί τις γνώσεις του πάνω στα υλικά που χρησιμεύουν στην κατασκευή των καλουπιών κυτιοποιίας
– Ο φοιτητής κατανοεί την χρησιμότητα εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες για την παραγωγή υψηλής ποιότητας έργου.
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να οργανώσει τις παραγωγικές διαδικασίες που εμπλέκουν σχεδίαση κυτίων και χαρτοκιβωτίων, την εκτύπωση αυτών με μεγάλες παραγωγικές μεθόδους σε επιπεδοτυπικές μηχανές.
– Ο φοιτητής είναι θέση να κατανοήσει τις ροές παραγωγής που απαιτούνται σε μια βιομηχανική παραγωγή κυτίων και χαρτοκιβωτίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Σχεδιασμός χάρτινης συσκευασίας
– Αλληλεπιδράσεις της κυτιοποιίας με διάφορα επιστημονικά πεδία
– Η χάρτινη συσκευασία ως περιέκτης
– Η χάρτινη συσκευασία ως μέσω προβολής (περισυσκευασία, σταντ προβολής)
– Η χάρτινη συσκευασία ως μέσο προστασίας
– Οι βασικές λειτουργίες της χάρτινης συσκευασίας
– Μέθοδοι εκτύπωσης χάρτινης συσκευασίας
– Μέθοδοι διαμόρφωσης χάρτινης συσκευασίας
– Μέθοδοι επισήμανσης χάρτινης συσκευασίας
– Επιλογή υλικών συσκευασίας, μελέτη μηχανολογικών και χημικών χαρακτηριστικών τους
– Συστήματα σχεδιασμού χάρτινης συσκευασίας
– Συστήματα σχεδιασμού και κατασκευής καλουπιού συσκευασίας
– Χάρτινη συσκευασία και πνευματική ιδιοκτησία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Καρακασίδης Νικόλαος: Κυτιοποία, Εκδόσεις Ίων
2. Καρακασίδης Νικόλαος: Ειδικά θέματα συσκευασίας, Εκδόσεις Ίων
3. Stafford Cliff, 50 trade secrets of great packaging design, Rockport Publishers Inc., USA, 1999
4. Wozniak Jo, Physical Data, visualization and rapid prototyping with the Genisys Xs, the Beckman Institute, USA, 2001
5. Helmut Kipphan: Handbook of Print Media
Επιστημονικά περιοδικά:
Visual Communication Journal
Acta Graphica
IARIGAI Journal