Βασικές Αρχές Χρώματος

Κωδικός Μαθήματος:

N1-1010

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποδομής ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD178/

Καθηγητές Μαθήματος

ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια:
• Έχει μυηθεί και κατανοήσει τις βασικές αρχές και έννοιες του Ελευθέρου Σχεδίου και του Χρώματος.
• Μπορεί να κάνει αναλυτική σχεδίαση αντικειμένων εκ του φυσικού και να τα αποδώσει χρωματικά.
• Έχει κατανοήσει τα δομικά στοιχεία της φόρμας που είναι αθέατα και αποτελούν το στέρεο σκελετό πάνω στον οποίο χτίζεται και χρωματίζεται η μορφή.
• Έχει μάθει να αποδίδει τονικές κλίμακες και τα χρώματα τονικά.
• Έχει μάθει πώς λειτουργούν μεταξύ τους τα βασικά και τα συμπληρωματικά χρώματα.
• Έχει αναπτύξει την ικανότητα να δημιουργεί διαφορετικές προτάσεις τοποθέτησης απλών και σύνθετων αντικειμένων με το σχέδιο και το χρώμα.
• Έχει αποκτήσει την ικανότητα να δημιουργεί με την φωτοσκίαση ισορροπίες τονικών και χρωματικών αντιθέσεων και αρμονιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος του Μαθήματος
Ο ρόλος και η συνθετική αξία του χρώματος και η σχέση του με τα υπόλοιπα στοιχεία της εικόνας: χρώμα και σχήμα, χώρος, ρυθμός, η συμβολική και ψυχολογική αξία του χρώματος, το χρώμα ως φορέας μηνυμάτων κ.λ.π.

Θεωρία των βασικών αρχών και εννοιών του Χρώματος. Ανάλυση του τρόπου παρατήρησης και απόδοσης της φόρμας, της φωτοσκίασης των τονικών αξιών και των χρωμάτων σε ένα έργο τέχνης. Ουσιαστική προσέγγιση των πρωτογενών εικαστικών στοιχείων στο Χρώμα.
Ανάλυση της διαχείρισης του χρώματος έργων τέχνης διαφορετικών εποχών και σύνδεση με κλασικές και σύγχρονες αισθητικές θεωρίες.

Εργαστηριακό μέρος του Μαθήματος
Το μάθημα δια μέσου της εξάσκησης του φοιτητή στη χρήση του χρώματος με παραδοσιακές τεχνικές(τέμπερα, ακρυλικά, μελάνια, παστέλ ) και ψηφιακά μέσα καθώς και συνδυασμό των δυο σκοπεύει να τον ενθαρρύνει στην διεύρυνση της αντίληψης του πάνω στις δυνατότητες του χρώματος.
• Εκ του φυσικού χρωματική απόδοση σύνθεσης ως πρώτο στάδιο επεξεργασίας μιας εικόνας.
• Ανασύνθεση εικόνων με την χρήση διαφορετικών μέσων (παραδοσιακών και ψηφιακών) και τεχνικών του χρώματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τσιούρης Γ. (2003). Το σχέδιο και το χρώμα μας αποκαλύπτουν, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
Little St. (2005). Οι «…ισμοί» στην τέχνη. Εκδόσεις Σαββάλας.
Παπασταμούλης Κ. (2003). Χρώμα – σκίτσο και αρχές ελευθέρου σχεδίου. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
Παπασταμούλης Κ. (2005). Το Σχέδιο και το χρώμα στη ζωγραφική. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
Herbert L. R. Η σύγχρονη τέχνη, Εκδόσεις ΣΧΗΜΑ.
Klee P. (1989). Η εικαστική σκέψη. Τα μαθήματα στη σχολή Μπαουχάουζ. Tόμος ΙΙ. Μεταφρασμένη έκδοση. Εκδόσεις Μέλισσα.
Klee. (1986) Tα ημερολόγια 1898-1918. Νεφέλη. Αθήνα .
Κlee Πάουλ.(1976)Παιδαγωγικό σημειωματάριο. ΕΠΑΣΚΤ
Gombrich E. Το χρονικό της τέχνης, Μορφωτικό ίδρυμα Εθν. Τράπεζας.
Μουκαροφσκι Γ. Δοκίμια για την αισθητική. Εκδόσεις Οδυσσέας.
Fischer E. (1981). Η αναγκαιότητα της τέχνης. Εκδόσεις Θεμέλιο 1981.
Chefs-d’oeuvre de la fondation Barnes (1993). De Cézanne à Matisse. Gallimard/Electa.
Reinhold Van N. (1974). En F. Principles of colour. CONY.
Reinhold Van N. (1970). Johannes Itten, The Elements of colour. Van Nostrand Reinhold CONY.
Walter S. (1987). Το χρώμα στη φύση και την τέχνη. Εκδόσεις Κάλβος, Αθήνα
Gestner K. (1986). Les Formes dew couleurs. Bibliothèque des Arts.
Grigorescu V. (1980). Kandinsky. Editura Meridiane, Bucuresti.
Πεγέ Ζ. (1964). Η ζωγραφική στο 19ο αιώνα. Μεταφρασμένη έκδοση. Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα.
Batchelor, D. (2013 ) Χρωμοφοβία. Αθήνα Αγρα.