Βασικό Σχέδιο

Κωδικός Μαθήματος:

N1-1030

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποδομής ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF162/

Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΘΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει γνωρίσει και κατανοήσει τη δομή της Εικαστικής Γλώσσας και Επικοινωνίας, την ανάπτυξη και λειτουργία της στην αφαιρετική αλλά και παραστατική εικαστική σύνθεση, και τα εικαστικά μηνύματα που εκφράζει το αλφάβητο της, δηλαδή το σημείο, η γραμμή το σχήμα, το χρώμα ,η κίνηση , η διεύθυνση, κλπ.

Θα εχει γνωρίσει και κατανοήσει την ανάπτυξη και λειτουργία της υφής ( ματιέρας ), ως βασικού στοιχείου της εικαστικής γλώσσας , τις μορφές και τις τεχνικές της, και θα έχει τη δυνατότητα να την χρησιμοποιήσει σε εφαρμογές Γραφιστικής.

Θα έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της σύνθεσης και τις συνθετικές τεχνικές όπως εκφράζονται ται με τη χαλάρωση και την ένταση σε μια εικαστική πρόταση .

Θα έχει κατανοήσει τους μηχανισμούς μετάδοσης εικαστικού μηνύματος, (Αναπαράσταση, Συμβολισμός, Αφαίρεση ) και τους τρόπους έκφρασης τους ώστε να εφαρμόσει τις παραπάνω γνώσεις του στο Γραφιστικό του έργου.

Θα έχει γνώση των συνθετικών τεχνικών και μέσων για την οργάνωση του εικαστικού μέρους μιας Γραφιστικής σύνθεσης.

Ο φοιτητής/ια μέσα από την εξοικείωση με το εικαστικό αλφάβητο και τις βασικές αρχές της σύνθεσης, θα έχει την ικανότητα να αναγνώσει , να ερμηνεύσει και να αξιολογήσει ένα εικαστικό και γραφιστικό έργο και να αποκτήσει αισθητική καλλιέργεια με την προαγωγή σύνθετης και επαγωγικής σκέψης.
Με την εφαρμογή δε των αρχών της εικαστικής γλώσσας σε σειρά αντίστοιχων με τη θεωρία εργαστηριακών ασκήσεων, θα αποκτήσει την ικανότητα να δημιουργεί πρωτότυπα καλλιτεχνικά έργα και να είναι επαρκώς προετοιμασμένος για τα μαθήματα της Γραφιστικής.

Θα έχει τη δυνατότητα της κριτικής και της αυτοκριτικής για την παραγωγή μιας άρτιας εικαστικής σύνθεσης στο Γραφιστικό του έργο


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος μαθήματος
Βασικά στοιχεία της εικαστικής γλώσσας και αρχές του Εικαστικού Αλφάβητου – Σύνθεσης.

Συγκριτική ανάλυση και σύνδεση με κλασσικές αισθητικές θεωρίες και σύγχρονες θεωρίες των Μορφών.

Ανάλυση των επί μέρους στοιχείων της Εικαστικής Γλώσσας. ( Σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, κίνηση, διεύθυνση , υφή κλπ).

Σύνδεση της ανεικονικής μορφής των στοιχείων με εικόνες της πραγματικότητας.

Ανάγνωση εικονικών στοιχείων σε έργα Ζωγραφικής και Γραφιστικής. Προβολές, ανάλυση, κριτική.

Αναφορές στην Ιστορία της Τέχνης και της Γραφιστικής.
Προβολές έργων τέχνης και Γραφιστικής.
Ανάλυση και κριτική.

Η σύνθεση όπως εκφράζεται με τη χαλάρωση και την ένταση σε μια εικαστική πρόταση .
Συνθετικές τεχνικές και η λειτουργία τους τους ( Αρμονία – Αντίθεση, Χαλάρωση-Ένταση, συνδυασμοί). Η διαχρονική λειτουργία της σύνθεσης σε έργα τέχνης.
Προβολές έργων τέχνης και Γραφιστικής. Ανάλυση, κριτική.

Οι βασικοί τρόποι μετάδοσης εικαστικού μηνύματος (Αναπαράσταση, Συμβολισμός, Αφαίρεση ) και οι τρόποι έκφρασης τους. Σχολές και κινήματα.
Προβολές έργων τέχνης και Γραφιστικής.
Ανάλυση και κριτική

Εργαστηριακό μέρος μαθήματος
• Δημιουργία σειράς συνθέσεων με σημεία, γραμμές, σχήματα, χρώμα, κίνηση, διεύθυνση κλπ , με ποικίλες εικαστικές τεχνικές και ψηφιακή επεξεργασία με στόχο την κατανόηση του εικαστικού μηνύματος που εκφράζουν και τη μεταφορά των βασικών αρχών της εικαστικής γλώσσας και της σύνθεσης στην εικονική τους μορφή.
• Δημιουργία συνθέσεων χρώματος των ως άνω στοιχείων της εικαστικής γλώσσας με ποικίλες εικαστικές τεχνικές και ψηφιακή επεξεργασία με στόχο τη μεταφορά των βασικών αρχών της σύνθεσης στην εικονική της μορφή.
• Δημιουργία αφηρημένων έργων που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της εικαστικής γλώσσας και σύνθεσης για εφαρμογές στη Γραφιστική ( Αφίσα, εξώφυλλο κλπ ) .

• Ελεύθερες Ασκήσεις υφής ( ματιέρας) με διάφορες τεχνικές και υλικά.

• Ασκήσεις με εφαρμογές υφής σε Γραφιστικές προτάσεις (εικονογράφηση, εξώφυλλο βιβλίου, περιοδικού, αφισα).

• Ασκήσεις Σύνθεσης με συνδυασμό Αρμονίας – Χαλάρωσης , Αντίθεσης- Έντασης.
• Ασκήσεις με βάση τους τρείς τρόπους μετάδοσης του Εικαστικού μηνύματος: Αναπαράσταση, Συμβολισμός, Αφαίρεση, ως προτάσεις εφαρμογής σε γραφιστικό έργο (cd, εξώφυλλα βιβλίων).

Για την εφαρμογή των ασκήσεων χρησιμοποιούνται ποικίλα μέσα όπως παραδοσιακά υλικά (ζωγραφική, κολάζ, και μικτές τεχνικές ), ψηφιακά μέσα, φωτογραφία, κλπ.

Δημιουργούνται δε και ομαδικές εργασίες με στόχο τη συνεργασία στην οργάνωση μιας συλλογικής εικαστικής πρότασης.

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Βακαλό Ελένη(1985) Μετά την Αφαίρεση. Κέδρος. Αθήνα
• Βακαλό Εμμανουήλ (1988) Οπτική Σύνταξη. Νεφέλη. Αθήνα
• Gombrich E.H. (1995)Τέχνη και Ψευδαίσθηση . Νεφέλη. Αθήνα
• Guiraud Pierre.(1989) Σημειολογία. . Ζαχαρόπουλος .Αθήνα . .
• Εκο Ουμπέρτο. (1992) Η Σημειολογία της καθημερινής ζωής. Μάλλιαρης Παιδεία Αθήνα .
• Jean-Pierre Cometti, Jacques Morizot, Roger Puivet,(2005) Ζητήματα αισθητικής, μετάφραση Στέλλα Χρυσικού, επιστημονική επιμέλεια Παναγιώτης Πούλος, Αθήνα, Νήσος
• Ίττεν Γιοχάννες.(1998) Τέχνη του χρώματος. ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΛ.ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Αθήνα
• Καίστλερ Άρθουρ. (1976) Πράξη Δημιουργίας. Χατζηνικολή . Αθήνα
• Κάρολυι Όττο.(1983) Εισαγωγή στη μουσική. Νεφέλη, Αθήνα
• Καντίνσκυ Βασίλι. Σημείο γραμμή στην Επιφάνεια. Αθήνα 1980.
• Καντίνσκι Βασίλι. (1981) Για το Πνευματικό στην Τέχνη. Νεφέλη. Αθήνα .
• Κούπερ Τζ. (1992) Λεξικό Συμβόλων. Πύρινος Κόσμος . Αθήνα .
• Klee. (1986) Tα ημερολόγια 1898-1918. Νεφέλη. Αθήνα .
• Κλεε Πάουλ.(1976)Παιδαγωγικό σημειωματάριο. ΕΠΑΣΚΤ
• Κοζάκου Τσιάρα Όλγα.(1999) Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα. Εκδόσεις
Gutenberg .
• Πετρίτη Πάνου. (1977)Αλφαβητάριο Αισθητικής για μεγάλους. Αθήνα .

Ξενόγλωσση

• De Meyer Lucio.(1975) Visual Aesthetics. Lund Humphries. London.
• Haber R . N. and Henderson M.(1980) The psychology of Visual Perception. Rinehart and Winston Inc. NY .
• Hogg J. (1969)Psychology and the Visual Arts. Penguin Books. Baltimore .
• Englewoods cliffs NJ (1994) Educational Technology. Publications .
• Pettersson, Rune.20 (February, 1991) “Image Functions.” Visual Literacy Review.