Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-1050 Ιστορία Τέχνης 1 ΔΟΝΑ 2 3  
N1-1060 Πληροφορική ΜΓΥ 4 5  
Υποδομής
N1-1010 Βασικές Αρχές Χρώματος ΜΓΥ 4 5  
N1-1020 Ελεύθερο Σχέδιο – Σύνθεση – Μορφικά Στοιχεία ΜΓΥ 4 5  
N1-1030 Βασικό Σχέδιο ΜΓΥ 4 5  
N1-1040 Βασικές Έννοιες Οπτικής Επικοινωνίας ΜΓΥ 4 4  
N1-1070 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών ΜΓΥ 2 3