Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-5010 Γραφιστική και Εικονογράφηση ΜΓΥ 4 6  
N1-5020 Γραφιστική Πολυμέσων ΜΓΥ 4 6  
N1-5030 Οπτική Ανάγνωση και Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΜΓΥ 2 3  
N1-5040 Εικονογραφημένο Σενάριο (Story-Board) ΜΕΥ 4 5  
N1-5060 Τυπογραφία Εντύπου ΜΓΥ 4 5  
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 2)
N1-5050 Γυμνό ΜΕ 4 5  
N1-5070 Εικαστικές Αφηγήσεις και Video Art – Φωτογραφία ΜΕ 4 5