Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-5110 Προεκτύπωση και Τεχνολογίας Premedia II – Ψηφιακό Μοντάζ ΜΕ 4 5  
N1-5120 Βιβλιοδεσία Περατώσεων ΜΕ 4 5  
N1-5130 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Φλεξογραφία και Βαθυτυπία ΜΕ 4 5  
N1-5140 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Μεταξοτυπία ΜΕ 4 5  
N1-5150 Ολιστικός Σχεδιασμός Συσκευασίας ΜΕ 4 5  
N1-5160 Διαχείριση Χρώματος – Color Management ΜΕΥ 4 5