Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-1050 Ιστορία Τέχνης 1 ΔΟΝΑ 2 3  
N1-1060 Πληροφορική ΜΓΥ 4 5  
Υποδομής
N1-1010 Βασικές Αρχές Χρώματος ΜΓΥ 4 5  
N1-1020 Ελεύθερο Σχέδιο – Σύνθεση – Μορφικά Στοιχεία ΜΓΥ 4 5  
N1-1030 Βασικό Σχέδιο ΜΓΥ 4 5  
N1-1040 Βασικές Έννοιες Οπτικής Επικοινωνίας ΜΓΥ 4 4  
N1-1070 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών ΜΓΥ 2 3  

Β’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-2010 Χρώμα – Σύνθεση – Τεχνικές ΜΓΥ 4 5  
N1-2020 Ιστορία Γραφικών Τεχνών και Τυπογραφίας ΜΓΥ 2 3  
N1-2030 Τυπογραφία και Τυπογραφικός Σχεδιασμός ΜΓΥ 4 5  
N1-2040 Φωτογραφία και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΜΓΥ 4 4  
N1-2050 Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας ΜΓΥ 4 5  
N1-2060 Εκτυπωτικά Υποστρώματα ΜΓΥ 4 5  
N1-2070 Ιστορία Τέχνης ΙΙ ΔΟΝΑ 2 3  

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-4010 Οργάνωση και Μεθοδολογία Έρευνας ΜΓΥ 2 3  
N1-4040 Βασικές Αρχές της Επιστήμης των Εκτυπώσεων ΜΓΥ 2 3  
Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8)
N1-4020 Εταιρική Ταυτότητα (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6  
N1-4030 Γράμματα – Τυπογραφία στη Γραφιστική Σύνθεση (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6  
N1-4050 Εισαγωγή στην Σημειολογία της Γραφιστικής Γλώσσας (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6  
N1-4060 Διαδίκτυο – Διαδικτυακές Εφαρμογές (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6  
N1-4070 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Λιθογραφία και Ψηφιακή Εκτύπωση Ι (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6  
N1-4080 Μελάνια Εκτυπώσεων και Επικαλυπτικά (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6  
N1-4090 Προεκτύπωση – Τεχνολογίες Premedia I (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6  
N1-4100 Σκίτσο Εικονογράφηση (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6  

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-5010 Γραφιστική και Εικονογράφηση ΜΓΥ 4 6  
N1-5020 Γραφιστική Πολυμέσων ΜΓΥ 4 6  
N1-5030 Οπτική Ανάγνωση και Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΜΓΥ 2 3  
N1-5040 Εικονογραφημένο Σενάριο (Story-Board) ΜΕΥ 4 5  
N1-5060 Τυπογραφία Εντύπου ΜΓΥ 4 5  
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 2)
N1-5050 Γυμνό ΜΕ 4 5  
N1-5070 Εικαστικές Αφηγήσεις και Video Art – Φωτογραφία ΜΕ 4 5  

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-5110 Προεκτύπωση και Τεχνολογίας Premedia II – Ψηφιακό Μοντάζ ΜΕ 4 5  
N1-5120 Βιβλιοδεσία Περατώσεων ΜΕ 4 5  
N1-5130 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Φλεξογραφία και Βαθυτυπία ΜΕ 4 5  
N1-5140 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Μεταξοτυπία ΜΕ 4 5  
N1-5150 Ολιστικός Σχεδιασμός Συσκευασίας ΜΕ 4 5  
N1-5160 Διαχείριση Χρώματος – Color Management ΜΕΥ 4 5  

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-6010 Προωθητική Καμπάνια ΜΕΥ 4 5  
N1-6020 Ιστορία Γραφιστικής Ι ΔΟΝΑ 2 3  
N1-6030 Συνθέσεις Οπτικής Επικοινωνίας στο Χώρο ΜΕΥ 4 5  
N1-6040 Ψηφιακές Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές ΜΓΥ 4 5  
Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6)
N1-6050 Κόμικς ΜΕ 4 6  
N1-6060 Κινούμενο Σχέδιο (Cartoon) ΜΕ 4 6  
N1-6070 Τρισδιάστατος Σχεδιασμός (3D Modeling) ΜΕ 4 6  
N1-6080 Ανατομία – Δομή της Συσκευασίας ΜΕ 4 6  
N1-6090 Η Εικόνα το Σώμα και το Βλέμμα ΜΕ 4 6  
N1-6100 Σήμανση και Επικοινωνιακός Σχεδιασμός ΜΕ 4 6  

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-6110 Διαδραστικά Πολυμέσα ΜΕΥ 4 6  
N1-6120 Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου και Πρότυπα Γραφικών Τεχνών ΜΕ 3 4  
N1-6130 Διαχείριση, Kοστολόγηση και Προγραμματισμός Παραγωγής Γραφικών Τεχνών ΜΕ 4 4  
N1-6140 Οργάνωση Εγκαταστάσεων Γραφικών Τεχνών και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας ΜΕ 4 6  
N1-6150 Συστήματα Περατώσεων Συσκευασίας ΜΕ 4 6  
N1-6160 Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα Γραφικών Τεχνών ΜΕ 3 4  

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-7010 Σχεδιασμός Λογο-Τεχνικού Βιβλίου ΜΕΥ 4 6  
N1-7020 Ιστορία Γραφιστικής ΙΙ ΔΟΝΑ 2 3  
N1-7060 Ευφυής Συσκευασία ΜΕΥ 2 3  
N1-7075 Η Σημειολογία στην Καλλιτεχνική Έκφραση ΜΕΥ 4 6  
Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6)
N1-7030 Εμπορική Συσκευασία και Μάρκα (Branding) ΜΕ 4 6  
N1-7040 Τέχνη Χώρος Επικοινωνία ΜΕ 4 6  
N1-7050 Κόμικς Ψηφιακή Επεξεργασία (Graphic Novel) ΜΕ 4 6  
N1-7070 Εμψύχωση (Animation) ΜΕ 4 6  
N1-7080 Τρισδιάστατη Κίνηση (3D Animation) ΜΕ 4 6  
N1-7090 Σχεδιασμός και Οργάνωση Επικοινωνίας ΜΕ 4 6  

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Ν1-7110 Διαδραστικός Σχεδιασμός (Interaction Design) ΜΕΥ 4 6  
Ν1-7120 Μηχανική των Εκτυπωτικών Συστημάτων – Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί ΜΕ 4 6  
Ν1-7130 Eκδοτικά Συστήματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων ΜΕ 4 6  
Ν1-7140 Σύγχρονες Εφαρμογές Συσκευασίας (Διαδραστική – Ευφυής Συσκευασία) ΜΕΥ 4 6  
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 3)
Ν1-7150 Ειδικές Εφαρμογές Προεκτύπωσης – Premedia ΜΕΥ 4 6  
Ν1-7160 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας ΙΙ ΜΕ 4 6  
Ν1-7170 Ειδικές Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού ΜΕ 4 6  

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ-Κ1 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 8 Εβδομάδες 8  
ΠΤΥΧ-Κ1 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 15  
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 5)
Ν1-8010 Σχεδιασμός Ψηφιακής Γραμματοσειράς ΜΕ 4 7  
Ν1-8020 Εικαστικές Πρακτικές και Εικονογράφηση ΜΕ 4 7  
Ν1-8030 Γραφιστικές Εκφράσεις σε Περιβάλλοντα ΜΕ 4 7  
Ν1-8040 Σχεδιασμός Ψηφιακού Παιχνιδιού (Gaming) ΜΕ 4 7  
Ν1-8050 Infographics ΜΕ 4 7  

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ-Κ2 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 8 Εβδομάδες 8  
ΠΤΥΧ-Κ2 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 18  
Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 4)
N1-8110 Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Crossmedia Publishing ΜΕ 3 4  
N1-8120 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Μεταξοτυπία ΙΙ ΜΕΥ 3 4  
N1-8130 Ψηφιακά Συστήματα Ροής Εργασιών και Διαχείρισης ΜΕΥ 3 4  
N1-8140 Αειφορία και Προστασίας Περιβάλλοντος στις Γραφικές Τέχνες και στη Συσκευασία ΔΟΝΑ 3 4