ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-6010 Προωθητική Καμπάνια ΜΕΥ 4 5  
N1-6020 Ιστορία Γραφιστικής Ι ΔΟΝΑ 2 3  
N1-6030 Συνθέσεις Οπτικής Επικοινωνίας στο Χώρο ΜΕΥ 4 5  
N1-6040 Ψηφιακές Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές ΜΓΥ 4 5 Δρ. ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ ΡΩΣΣΕΤΟΣ
Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6)
N1-6050 Κόμικς ΜΕ 4 6 Δρ. ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
N1-6060 Κινούμενο Σχέδιο (Cartoon) ΜΕ 4 6  
N1-6070 Τρισδιάστατος Σχεδιασμός (3D Modeling) ΜΕ 4 6 Δρ. ΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
N1-6080 Ανατομία – Δομή της Συσκευασίας ΜΕ 4 6 Δρ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
N1-6090 Η Εικόνα το Σώμα και το Βλέμμα ΜΕ 4 6 ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΝΙΚΗ
N1-6100 Σήμανση και Επικοινωνιακός Σχεδιασμός ΜΕ 4 6