ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-6110 Διαδραστικά Πολυμέσα ΜΕΥ 4 6  
N1-6120 Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου και Πρότυπα Γραφικών Τεχνών ΜΕ 3 4  
N1-6130 Διαχείριση, Kοστολόγηση και Προγραμματισμός Παραγωγής Γραφικών Τεχνών ΜΕ 4 4  
N1-6140 Οργάνωση Εγκαταστάσεων Γραφικών Τεχνών και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας ΜΕ 4 6  
N1-6150 Συστήματα Περατώσεων Συσκευασίας ΜΕ 4 6  
N1-6160 Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα Γραφικών Τεχνών ΜΕ 3 4