Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-7010 Σχεδιασμός Λογο-Τεχνικού Βιβλίου ΜΕΥ 4 6  
N1-7020 Ιστορία Γραφιστικής ΙΙ ΔΟΝΑ 2 3  
N1-7060 Ευφυής Συσκευασία ΜΕΥ 2 3  
N1-7075 Η Σημειολογία στην Καλλιτεχνική Έκφραση ΜΕΥ 4 6  
Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6)
N1-7030 Εμπορική Συσκευασία και Μάρκα (Branding) ΜΕ 4 6  
N1-7040 Τέχνη Χώρος Επικοινωνία ΜΕ 4 6  
N1-7050 Κόμικς Ψηφιακή Επεξεργασία (Graphic Novel) ΜΕ 4 6  
N1-7070 Εμψύχωση (Animation) ΜΕ 4 6  
N1-7080 Τρισδιάστατη Κίνηση (3D Animation) ΜΕ 4 6  
N1-7090 Σχεδιασμός και Οργάνωση Επικοινωνίας ΜΕ 4 6