Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Ν1-7110 Διαδραστικός Σχεδιασμός (Interaction Design) ΜΕΥ 4 6  
Ν1-7120 Μηχανική των Εκτυπωτικών Συστημάτων – Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί ΜΕ 4 6  
Ν1-7130 Eκδοτικά Συστήματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων ΜΕ 4 6  
Ν1-7140 Σύγχρονες Εφαρμογές Συσκευασίας (Διαδραστική – Ευφυής Συσκευασία) ΜΕΥ 4 6  
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 3)
Ν1-7150 Ειδικές Εφαρμογές Προεκτύπωσης – Premedia ΜΕΥ 4 6  
Ν1-7160 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας ΙΙ ΜΕ 4 6  
Ν1-7170 Ειδικές Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού ΜΕ 4 6