ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

lassith@uniwa.gr

Ζωγράφος Α.Σ.Κ.Τ Φλωρεντίας. Αντικατάσταση Διδακτορικού Διπλώματος με Καλλιτεχνικό έργο. (Βιογραφικό)