ΚΟΡΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

apscord@www.uniwa.gr

Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, MSc Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών – Ε.Α.Π. (Βιογραφικό)