ΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

qode interactive strata

(ΔΕΠ) άλλων Τμημάτων

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

gmitsou@uniwa.gr

Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Φυτών και Αμπελουργίας στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων