Δρ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vsarakatsianou@uniwa.gr

Ιστορικός της Τέχνης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών