ΣΙΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

qode interactive strata

(ΔΕΠ) άλλων Τμημάτων

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

jansian@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 838 5377

Διεύθυνση Γραφείου

Κ11-101

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 12:00-14:00 Πέμπτη 12:00-14:00

O Ιωάννης Σιανούδης, Διπλωματούχος Φυσικός (Diplom Physiker) , απέκτησε τον τίτλο του Δόκτορα (Dr.rer.nat.) από το Πανεπιστήμιο της Βρέμης, Γερμανία και είναι σήμερα διδάσκων στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,. Αποτέλεσε μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στα Τμήματα Φυσικής Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών και Οπτικής & Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας. Εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Βρέμης, ως εντεταλμένος Καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο, ως Ειδ. Επιστήμων στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπ. Κρήτης, ως εκτ. Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Πανεπ. Πάτρας, στο Ιατρικό Τμήμα Πανεπ. Θεσσαλίας και ως Λέκτορας στο ΠΤΔΕ του Πανεπ. Θεσσαλονίκης (Φλώρινα). Διετέλεσε Δ/ντής στο Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Λαυρίου της ΥΠΟΒΙ/ΥΕΘΑ, Δ/ντής Εκπαίδευσης στο ΚΕΚ του ΤΕΙ Αθήνας και στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. Κερατσινίου, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας και πρόεδρος στο τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας. Είναι συνεκδότης του επιστημονικού περιοδικού “e-Journal of Science & Technology”, e-JST. Στα ερευνητικά του ενδιαφέρονται περιλαμβάνεται εφαρμογές φασματοσκοπικών μεθόδων, όπως ΝΜR, XRF, οπτικής φασματοσκοπίας και εφαρμογές των Laser σε υλικά, πολιτιστικά αντικείμενα και βιολογικά συστήματα. Η επιστημονική του ενασχόληση και το ερευνητικό του ενδιαφέρον επεκτείνεται επίσης σε εκπαιδευτικά θέματα που σχετίζονται με τη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση της Φυσικής, ιδιαίτερα μέσα από την ανάπτυξη πειραμάτων Φυσικής για προπτυχιακούς φοιτητές που βασίζονται στην χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών.