Πρόγραμμα εξετάσεων

Οι εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως (προς αποφυγήν συγχρωτισμού) με εναλλακτικούς  τρόπους με ευθύνη του εκάστοτε καθηγητή του μαθήματος. (Απόφαση 11/16-07-2020 της Συγκλήτου του ΠΑΔΑ)
Πατήστε σε κάθε μάθημα για να δείτε πληροφορίες, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων του θεωρητικού μέρους.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – 2020, μαθήματα:

Α’ Εξάμηνο:
Ιστορία Τέχνης 1
Πληροφορική
Βασικές Αρχές Χρώματος 
Ελεύθερο Σχέδιο – Σύνθεση – Μορφικά Στοιχεία

Βασικό Σχέδιο
Βασικές Έννοιες Οπτικής Επικοινωνίας
Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών

Β’ Εξάμηνο:
Χρώμα – Σύνθεση – Τεχνικές
Ιστορία Γραφικών Τεχνών και Τυπογραφίας
Τυπογραφία και Τυπογραφικός Σχεδιασμός
Φωτογραφία και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας
Εκτυπωτικά Υποστρώματα
Ιστορία Τέχνης ΙΙ

Γ’ Εξάμηνο:

Διαχείριση και Δεοντολογία Σχεδιασμού
Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων
Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπου
Υλικά Γραφικών Τεχνών
Χρώμα Σκίτσο Κίνηση
Φυσική Οπτική
Γραφιστική Απεικόνιση Μηνυμάτων 
Γράμματα Τυπογραφία
Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας Ι

Δ’ Εξάμηνο:
Οργάνωση και Μεθοδολογία Έρευνας
Βασικές Αρχές της Επιστήμης των Εκτυπώσεων
Εταιρική Ταυτότητα
Γράμματα – Τυπογραφία στη Γραφιστική Σύνθεση
Εισαγωγή στην Σημειολογία της Γραφιστικής Γλώσσας
Διαδίκτυο Διαδικτυακές Εφαρμογές
Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Λιθογραφία και Ψηφιακή Εκτύπωση
Μελάνια Εκτυπώσεων και επικαλυπτικά
Προεκτύπωση – Τεχνολογίες Premedia I
Σκίτσο Εικονογράφηση

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)
Γραφιστική και Εικονογράφηση
Γραφιστική Πολυμέσων
Οπτική Ανάγνωση και Εννοιολογικός Σχεδιασμός
Εικονογραφημένο Σενάριο (Story Board)
Τυπογραφία Εντύπου
Γυμνό
Εικαστικές Αφηγήσεις και Video Art – Φωτογραφία

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)
Προεκτύπωση και Τεχνολογίας Premedia II – Ψηφιακό Μοντάζ
Βιβλιοδεσία Περατώσεων
Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Φλεξογραφία και Βαθυτυπία
Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Μεταξοτυπία
Ολιστικός Σχεδιασμός Συσκευασίας
Διαχείριση Χρώματος – Color Management

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)
Προωθητική Καμπάνια
Ιστορία Γραφιστικής Ι
Συνθέσεις Οπτικής Επικοινωνίας στο Χώρο
Ψηφιακές Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές
Κόμικς
Κινούμενο Σχέδιο (Cartoon)
Τρισδιάστατος Σχεδιασμός (3D Modeling)
Ανατομία – Δομή της Συσκευασίας
Η Εικόνα το Σώμα και το Βλέμμα
Σήμανση και Επικοινωνιακός Σχεδιασμός

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)
Διαδραστικά Πολυμέσα
Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου και Πρότυπα Γραφικών Τεχνών
Διαχείριση, Kοστολόγηση και Προγραμματισμός Παραγωγής Γραφικών Τεχνών 
Οργάνωση Εγκαταστάσεων Γραφικών Τεχνών και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας
Συστήματα Περατώσεων Συσκευασίας
Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα Γραφικών Τεχνών

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)
Σχεδιασμός Λογο Τεχνικού Βιβλίου
Ιστορία Γραφιστικής ΙΙ
Ευφυής Συσκευασία
Η Σημειολογία στην Καλλιτεχνική Έκφραση
Εμπορική Συσκευασία και Μάρκα (Branding)
Τέχνη Χώρος Επικοινωνία
Κόμικς Ψηφιακή Επεξεργασία (Graphic Novel)
Εμψύχωση (Animation)
Τρισδιάστατη Κίνηση (3D Animation)
Σχεδιασμός και Οργάνωση Επικοινωνίας

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)
Διαδραστικός Σχεδιασμός (Interaction Design)
Μηχανική των Εκτυπωτικών Συστημάτων Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί
Eκδοτικά Συστήματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων
Σύγχρονες Εφαρμογές Συσκευασίας (Διαδραστική Ευφυής Συσκευασία)
Ειδικές Εφαρμογές Προεκτύπωσης – Premedia
Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας ΙΙ
Ειδικές Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού

H’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)
Σχεδιασμός Ψηφιακής Γραμματοσειράς
Εικαστικές Πρακτικές και Εικονογράφηση
Γραφιστικές Εκφράσεις σε Περιβάλλοντα
Σχεδιασμός Ψηφιακού Παιχνιδιού (Gaming)
Infographics

H’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)
Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Crossmedia Publishing
Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Μεταξοτυπία ΙΙ
Ψηφιακά Συστήματα Ροής Εργασιών και Διαχείρισης
Αειφορία και Προστασίας Περιβάλλοντος στις Γραφικές Τέχνες και στη Συσκευασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦμΕΑ

Πρόγραμμα εξετάσεων παλαιότερων ετών