Πρόγραμμα εξετάσεων

Το πρόγραμμα Α’ εξεταστικής για το Εαρινό εξάμηνο 2018 – 19 (περίοδος Ιουνίου):

• Εξάμηνο Β’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Δ’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)  

• Εξάμηνο ΣΤ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής    (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Η’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο ΣΤ΄και Η’ Κατεύθυνση Τεχνολογίας  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

 

Το πρόγραμμα Β’ εξεταστικής για το Εαρινό εξάμηνο 2018 – 19 (περίοδος Σεπτεμβρίου):

• Εξάμηνο Α’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Β’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Γ’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Δ’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ε’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο ΣΤ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ζ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Η’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ε’ , ΣΤ’ , Ζ’ , Η’ Κατεύθυνση Τεχνολογίας  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)