Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο “ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο”

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο “ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο”

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, ΦΕΚ 4060/B/22/9/2020, αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με Ελληνικό τίτλο «ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο ” ή αγγλικό τίτλο «ANIMATION» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/4.8.2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο   υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, από 15/12/2020 ΕΩΣ ΤΗΝ 8/2/2020.

Δείτε αναλυτικότερα την   ΠΡΟΚHΡYΞΗ ANIMATION 2020 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 2021