Προκήρυξη Υποτροφίας Κληροδοτήματος Κλεάρχου Τσουρίδη