Υποβολή εργασιών στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nanomaterials

Υποβολή εργασιών στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nanomaterials


Συμμετοχή του ΠΑΔΑ στη συντακτική επιτροπή ειδικού τεύχους του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού
NANOMATERIALS (Impact Factor: 4.324) και ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ως προσκεκλημένη συντάκτρια (Guest Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Nanomaterials (Impact Factor: 4.324),

 σας προσκαλώ να υποβάλετε τα άρθρα σας στο Special Issue με τίτλο 

“Conductive Inks Based Nanocomposites for Advanced Printing Applications”

Η υποβολή εργασιών μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 30/06/2021. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Special Issue μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: 

https://www.mdpi.com/journal/nanomaterials/special_issues/conductive_ink_nano#editors

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υποβολή των άρθρων. 

Με εκτίμηση

Βασιλική Μπέλεση 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής