Ανατομία – Δομή της Συσκευασίας

Κωδικός Μαθήματος:

N1-6080

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Το μάθημα επιλογής Ανατομία και Δομή Συσκευασίας εξετάζει την έννοια της συσκευασίας από την εποχή που εμφανίστηκε έως τις μέρες μας. Είναι το προϊόν συνεχούς έρευνας με στόχο την εξεύρεση καλύτερων μεθόδων συσκευασίας των προϊόντων. Εστιάζει πως ο σχεδιασμός συσκευασίας μερικές φορές δεν μπορεί παρά να συσχετιστεί με το προϊόν που είναι η πρώτη οπτική επαφή που έχει ο καταναλωτής με αυτό και διευκολύνει την αναγνώρισή του. Το μάθημα κάνει κατανοητό τις διαβαθμίσεις σχεδιασμού στις τομείς – Τρισδιάστατο, Παραγωγικό και Γραφιστικό Σχεδιασμό εξετάζοντας και ερευνώντας τον τελευταίο και στο πως ο σχεδιαστής τροποποιεί ή δημιουργεί τα γραφικά μιας εκτυπωμένης επιφάνειας, όπως μια τυπωμένη ετικέτα ( μια δουλειά σε δύο διαστάσεις)

Σκοπός
Ολοκληρωμένη γραφιστική μελέτη της συσκευασίας σε σχέση με τη χρήση και τις πληροφορίες που μεταφέρει ως ένα ολοκληρωμένο τρισδιάστατο επικοινωνιακό και προωθητικό όχημα. Οι χρηστικές λειτουργίες της συσκευασίας και ο ρόλος της στο ‘Μωσαϊκό της Αγοράς σαν εργαλείο πώλησης και διαφοροποίησης ενός προϊόντος αποτελούν τα πρώτα στάδια μελέτης και έρευνας του μαθήματος.
Στόχος
Η αναγνώριση της λειτουργικότητας του σχεδιασμού συσκευασίας που στηρίζει και διατηρεί ένα προϊόν καθώς και τον εμπορικό χαρακτήρα αυτού ως οπτικό μέσο που μπορεί να κάνει αισθητή τη παρουσία του στην αγορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία
Ο ρόλος της συσκευασίας και η λειτουργική της ωφέλεια. Η θέση και το είδος της συσκευασίας στην αγορά και το εμπόριο και η διαφοροποίηση στη σχεδιαστική ανάπτυξή της. Η συσκευασία ως τρισδιάστατο αντικείμενο αλλά και σαν τρόπος ζωής. Η ιστορική πλευρά της συσκευασίας και η εξέλιξή της μέσα στο χρόνο. Η επινόηση σχεδιαστικών προτάσεων ανάλογα της θέσης του προϊόντος στην αγορά. Η οντότητα, η επιρροή και ο αντίκτυπος της συσκευασίας, σε σχέση με το χρώμα, το τυπογραφικό ύφος την ονομασία και το τρόπο προώθησης.

Εργαστήριο
Οι σπουδαστές καλούνται να εφαρμόσουν την αρχική ιδέα τους στον τρισδιάστατο χώρο της συσκευασίας καθώς και στο τρόπο παραγωγής. Εκπόνηση ασκήσεων σχεδίασης συσκευασιών ανάλογα με τα βασικά στοιχεία δόμησης αυτών όπως το κείμενο και η φωτογραφία, η εικονογράφηση και το χρώμα, τα σύμβολα και οι εικόνες.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική βιβλιογραφία
Καρακασίδης, Ν. Σχεδιασμός συσκευασίας Εκδόσεις Ίων,
Καρακασίδης, Ν. Συσκευασία ΟΠΕ, 1991
Καρακασίδης, Ν. Γ., (1999). Κυτιοποιία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
Στασινόπουλος, Αλέξης.(1991). Συσκευασία: Ερμηνευτικό, Λεξικό Υλικών και
Μεθόδων. Αθήνα: Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών.
ITC-UNCTAD/GATT. (1995). Γλωσσάρι Τεχνικών Όρων Συσκευασίας. (μτφρ. Καρακασίδης, Ν.Γ.),
Αθήνα: ΟΠΕ, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Boylston, S. (2009). Designing Sustainable Packaging. Laurence King Publishing.
Chapman, J. N. (2007). Designers, Visionaries and Other Stories: A Collection of Sustainable
Design Essays. Earthscan Publications Ltd.
Denison, Edward. (2002). Packaging Prototypes, Switzerland: Rotovision,
Galver, Gill. (2004). What is packaging design. Switzerland: RotoVision,
Gingko Press, (2008). Simply Packaging. Viction Design Workshop.
Grip Design, (2008). 1,000 Package Designs: A Complete Compilation of Creative
Containers. Rockport Publishers.
Hargreaves, B. (2004). Eat ME: Successful, Seductive Food Packaging Design. Rotovision.
Hook, Paula & Heimlich, Joe E. A History of Packaging. Ohio State University,
Extension Fact Sheet, Columbus, OH
Imhoff, D. (2005). Paper or Plastic: Searching for Solutions to an Overpackaged World.
Sierra Club Books.
Jankokowski, Jerry. (1998). Shelf space, Modern package design 1945-1965.
San Francisco: Chronicle books.
Jedlicka, Wendy. (2009). Packaging sustainability: tools, systems and strategies for
innovative package design. New Jersey: John Wiley & Sons
Kirkpatrick/Graven, J. (2009). New Packaging Design. Laurence King Publishing.
Klanten, R. & Ehmann, S. (2009). Boxed and Labelled: New Approaches to Packaging
Design. Die Gestalten Verlag.
Kunde, Jesper. (2002). Unique now – or never. Pennsylvania: Financial Times Prentice Hall.
Lefteri, C. (2006). Materials for Inspirational Design. Rotovision.
Milton, Howard. (1991). Packaging design. London: The Design Council,
Mollerup, P. (2006). Collapsibles: A Design Album of Space-Saving Objects. London:
Thames & Hudson.
Munari, B. (2008). Design as Art. Penguin Classics.
Opie, Robert. (1991). Source book, A visual guide to a century of packaging design.
Mineapolis: Book sales.
Parsons, T. (2009). Thinking: Objects – Contemporary Approaches to Product Design.
AVA Publishing.
Pepin Press, (2003). Structural Package Designs (Packaging and Folding). Agile Rabbit.Pipes, A. (2007). Drawing for Designers: Drawing skills, Concept sketches, Computer
systems, Illustration, Tools and materials, Presentations, Production techniques.
Laurence King Publishing.
Soroka, Walter. (2000). Fundamentals of Packaging Technology. (2nd ed.) Institute of Packaging Professionals.
Sparke, P. (2010). The Genius of Design. Quadrille Publishing Ltd.
Stafford, Cliff (ed.). (1999). 50 trade secrets of great design packaging. Massachusetts:
Rockport
Sudjic. D. (2009). The Language of Things: Design, Luxury, Fashion, Art: how we are
seduced by the objects around us. London: Penguin.
Thompson, R. (2007). Manufacturing Processes for Design Professionals,
London: Thames & Hudson.
Williams, N. (2005). More Paperwork: Exploring the Potential of Paper in Design and
Architecture. Phaidon Press.
Wolf f Olins (Company). (1998).The new guide to identity: How to create and sustain change through managing identity. London: The Design Council.