Διαχείριση Χρώματος – Color Management

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5160

Semester:

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD188/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD186/

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι ικανός/η:
• Να κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την διαχείριση χρώματος και με τις διαδικασίες της επεξεργασίας του χρώματος και την επικοινωνία των διαφόρων συσκευών.
• Να κατανοεί τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συνδέονται με τη ψηφιακή διαχείριση του χρώματος.
• Να αποκτήσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση του χρώματος σε όλα τα στάδια των διαδικασιών των γραφικών τεχνών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Προφίλ σαρωτές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Προφίλ προσομοίωσης Χαρακτηριστικές και προφίλ διεργασίες εκτύπωσης
• Πρότυπα προφίλ για εκτύπωση όφσετ και συστήματα ελέγχου
• Μετατροπή χρώματος με προφίλ χρωμάτων
• Έγχρωμη-ακριβής εργασία με δεδομένα CMYK
• Απλή ροή εργασίας με δεδομένα CMYK
• Διαχείριση χρωμάτων με δεδομένα RGB
• Διαχείριση χρωμάτων με ενσωματωμένα προφίλ
• Τομέας Εργασίας και Επικοινωνίας
• Πρότυπα στην αναπαραγωγή
• Η σχέση του μαύρου με cyan, magenta, yellow
• UCR και GCR
• UCR και GCR: η σημασία του χρώματος του χαρτιού
• UCR και GCR σε διαφορετικά προγράμματα
• Πρότυπα προφίλ για έντονη γραφή, συνεχή φόρμα και εφημερίδες

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Jan-Peter Homann (2009) Digital Color Management Principles and Strategies for the Standardized Print Production, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
2. Fraser, Bruce; Bunting, Fred; Murphy, Chris (2004). Real World Color Management. Berkeley, CA, USA: Peachpit Press. ISBN 0-201-77340-6.
3. Giorgianni, Edward J.; Madden, Thomas E. (1998). Digital Color Management. Addison-Wesley. ISBN 0-201-63426-0.
4. Morovic, Jan (2008). Color Gamut Mapping. Wiley. ISBN 978-0-470-03032-5.
Διδακτικές Σημειώσεις Μαθήματος