Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Φλεξογραφία και Βαθυτυπία

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5130

Semester:

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD199/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD200/

– Ο φοιτητής γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τις εκτυπωτικές αρχές της φλεξογραφίας και της βαθυτυπίας
– Ο φοιτητής μπορεί να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας των φλεξογραφικών εκτυπωτικών μηχανών
– Ο φοιτητής μπορεί να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας των βαθυτυπικών εκτυπωτικών μηχανών
– Ο φοιτητής μπορεί να αξιολογεί το συγκριτικό πλεονέκτημα των εκτυπώσεων της φλεξογραφίας και της βαθυτυπίας ειδικά στα μεγάλα και πολύ μεγάλα τιράζ και ειδικά στα εύκαμπτα πολυμερικά και πολυστρωματικά υποστρώματα
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να γνωρίζει τις μεθόδους χάραξης εκτυπωτικών κυλίνδρων και να χειριστεί στοιχειωδώς φλεξογραφικές και βαθυτυπικές εκτυπωτικές μηχανές προκειμένου να παράξει απλά έντυπα.
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να οργανώσει τις παραγωγικές διαδικασίες που εμπλέκουν φλεξογραφικές και βαθυτυπικές εκτυπωτικές μηχανές.
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να κατανοήσει την μηχανολογία και τα συστήματα που απαιτούνται σε μια βιομηχανική παραγωγή που εμπλέκει τις δύο αυτές μεθόδους.
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να αντιληφθεί τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις παραμέτρους υγιεινής και ασφαλείας που προκύπτουν από την βιομηχανική εφαρμογή της φλεξογραφίας και της βαθυτυπίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Αρχές φλεξογραφικής εκτύπωσης
– Αρχές βαθυτυπικής εκτύπωσης
– Μηχανολογία μηχανών φλεξογραφίας και βαθυτυπίας – ρυθμίσεις και συστήματα μηχανών
– Χημεία εκτυπωτικών μεθόδων φλεξογραφίαςκαι βαθυτυπίας – ρύθμιση παραγόντων που επηρεάζουν το εκτυπωτικό αποτέλεσμα
– Κατασκευή εκτυπωτικών κυλίνδρων – χάραξη εκτυπωτικού κυλίνδρου και κυλίνδρου anilox
– Εκτύπωση μονόχρωμων και δίχρωμων εργασιών με φλεξογραφικές μηχανές
– Εύρεση μέτρων
– Στοιχεία ελέγχου ποιότητας εκτύπωσης
– Εκτυπώσεις σε διάφορα υποστρώματα

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Σημειώσεις μαθήματος: Βαθυτυπία: Ν. Τσιμή
2. Helmut Kipphan: Handbook of Print Media
3. Gravure Education Foundation: Gravure process and technology
4. Foundation of Flexographic Technical Association: Principles and practices 6.0

Επιστημονικά περιοδικά:
Visual Communication Journal
Acta Graphica
IARIGAI Journal