Η Εικόνα το Σώμα και το Βλέμμα

Κωδικός Μαθήματος:

N1-6090

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD180/

Καθηγητές Μαθήματος

ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΝΙΚΗ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση:
• να διαμορφώνουν κρίσεις και προβληματισμό σε σχέση με το σώμα και την αναπαράστασή του. Το σώμα ως φορέα ταυτότητας και μηνυμάτων, ως εικαστικό εργαλείο μέρος της καλλιτεχνικής διαδικασίας, ως κοινωνική κατασκευή, ως πολιτική δήλωση, ως υπαινιγμό και απουσία.
• να χρησιμοποιούν την εμπειρία που είχαν από προηγούμενα εξάμηνα των παραδοσιακών εικαστικών υλικών παράλληλα με την καλλιτεχνική χρήση των νέων μέσων, δουλεύοντας συνδυαστικά ή επιλέγοντας κατά περίσταση το κατάλληλο εργαλείο και τρόπο έκφρασης
• να οπτικοποιούν σύγχρονα ή διαχρονικά ζητήματα έχοντας μια δομημένη προσωπική άποψη, νοηματικά και εικαστικά, αμφισβητώντας τόσο τα συλλογικά όσο και τα προσωπικά τους στερεότυπα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα πραγματεύεται το σώμα ως αντανάκλαση της ανθρώπινης εμπειρίας και πως αυτό εκφράζεται στα εικαστικά από το 1950 και μετά, με την εισαγωγή νέων μορφών τέχνης.
Θέτει ζητήματα ιδεολογικών κατασκευών, στερεοτύπων και πως οι καλλιτέχνες μετέφεραν αυτά τα ζητήματα στην τέχνη. Εξετάζει την αλληλεπίδραση των τεχνών με την πληθώρα των εικόνων που μας περιβάλλουν.

Παρουσιάζονται έργα καλλιτεχνών που έχουν δουλέψει σε σχέση με το σώμα πέρα από τα όρια της ζωγραφικής αλλά και εικόνες από την διαφήμιση, τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιδιώκεται η κριτική προσέγγιση των εικόνων αυτών μέσα από τον διάλογο και τις παρατηρήσεις των φοιτητών.
Κατόπιν οι φοιτητές καλούνται να δημιουργήσουν εικόνες και αφηγήσεις με αφετηρία ένα θέμα που αναπαρίσταται αυχνά στερεοτυπικά. Τους ζητείται να ερευνήσουν και συγκεντρώσουν υλικό από κείμενα, εικόνες και προσωπικές τους σκέψεις, πάνω στο οποίο κτίζουν την δικιά τους εικαστική πρόταση.
Δουλεύουν πάνω στις έννοιες της ταυτότητας και της ετερότητας και προσπαθούν να τοποθετηθούν.
Ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα μέσα ή συνδυαστικά και να καταθέσουν την δική τους πρόταση αρθρωμένη ώριμα τόσο νοηματικά όσο και εικαστικά

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ:

Arnheim, R. (2005) Τέχνη και οπτική Αντίληψη. Αθήνα: Θεμέλιο.

Barthes, R. (1979), Μυθολογίες-Μάθημα. Αθήνα: Ράππα.
Perry, Gill (ed.), Gender and Art, The Open University, New Haven-London 1999.

Berger, J. (1980) Η Εικόνα και το Βλέμμα. Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας.
Λαδά, Σάσα (επιμ.), Μετατοπίσεις. Φύλο, διαφορά και αστικός χώρος, Futura, Αθήνα 2009.

Ρηγοπούλου Π. (2008) Το Σώμα, από την ικεσία στην απειλή. Αθήνα: Πλέθρον.
Suleiman, Susan Rubin, Το γυναικείο σώμα στον δυτικό πολιτισμό, (α εκδ.1985) Σαββάλας, Αθήνα 2008.

Vergine, L. (2000) Body Art and Performance, The body as language. Milano: Skira.
Zeegen,L.(2009) What is Illustration. Hove: RotoVision
Heinich, N. (2015) Το παράδειγμα της σύγχρονης τέχνης. Πλέθρον

Fortenberry D. (2015) Body of Art Phaidon

Meigh-Andrews C. (2014) A History of Video Art

Sally O’Reilly S.(2009) The Body in Contemporary Art. Thames & Hudson

Hall S. (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (Culture, Media and Identities series) Paperback