Κινούμενο Σχέδιο (Cartoon)

Κωδικός Μαθήματος:

N1-6060

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση :
Να μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές χρονικών αλλοιώσεων και να εκφράζονται μέσα από τον ήρωα τους όπως ο σκηνοθέτης μέσα από τον ηθοποιό του.
H επιβεβλημένη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας και ηλεκτρονικού μοντάζ, καθιστά τους φοιτητές ικανούς να δημιουργούν με απλά μέσα οπτικοακουστικό υλικό κινουμένου σχεδίου ή και κινούμενης γραφιστικής.
• Να μπορούν να δημιουργούν φιγούρες – ήρωες έτοιμους για εμψύχωση.
• Να σχεδιάζουν θέσεις κλειδιά και ενδιάμεσα.
• Να έχουν την αίσθηση της χρονικής διάρκειας (Timing).
• Να δημιουργούν video φυσικών φαινόμενων.
• Να κινούν ανθρώπινες ή ανθρωπόμορφες φιγούρες – ήρωες με άρτια κίνηση και χρονική διάρκεια.
• Να μπορούν να εκφράσουν την δημιουργικότητα τους στον χώρο του εργαστηρίου και κατ΄ επέκταση σε συλλογικούς εργασιακούς χώρους.
• Να μπορούν να αυτοαξιολoγηθούν και να αξιολογούν τους συνάδελφους τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Θεωρία των αρχών της κίνησης με ταυτόχρονη προβολή ταινιών κινουμένου σχεδίου που έχουν διακριθεί για την αρτιότητα τους στην κίνηση των ηρώων και πλήρη ανάλυσή τους πλάνο – πλάνο ώστε να γίνουν κατανοητές οι επί μέρους λεπτομέρειες. Ανάλυση της σχέσης της χρονικής διάρκειας με την εκφραστικότητα στην κίνηση.
Ανάλυση των τεχνικών χρόνου – κίνησης – χαρακτήρα ήρωα, απόδοσης της κίνησης του ήρωα βάση του χαρακτήρα που εκφράζει. Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της σχέσης της χρονικής διάρκειας με την εκφραστικότητα και την διήγηση, μέσα από την πλήρη και βήμα –βήμα ανάπτυξη της κάθε κίνησης του εργαστηριακού μέρους

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Η ανάπτυξη του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ακολουθεί μια αυξάνουσα σε απαιτήσεις πορεία ώστε οι σπουδαστές με τις πρώτες ασκήσεις να κατανοήσουν την χρήση του ήρωα για το κινούμενο σχέδιο, μετά την χρήση των βασικών και ενδιαμέσων σχεδίων, κατόπιν το κύκλο κίνησης στο κινούμενο σχέδιο. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει επίσης, μία σειρά από ασκήσεις με διαφορετικούς ήρωες – φιγούρες και επιδιώκεται εκτός από την αρτιότητα στην κίνηση να αποδοθεί παράλληλα και ο χαρακτήρας του ήρωα – φιγούρα.
Αναλυτικές ασκήσεις:
➢ Δημιουργία από τους σπουδαστές φύλλων μοντέλου.
➢ Σχέδια κλειδιά – ενδιάμεσα. Η σκάλα των ενδιαμέσων.
➢ Ο κύκλος κίνησης στο κινούμενο σχέδιο.
➢ Μεταμόρφωση cartoon.
➢ Περπάτημα πλάγιο (ανάπτυξη σε απλό και κύκλο περπατήματος)
➢ Τρέξιμο πλάγιο (ανάπτυξη σε απλό και κύκλο περπατήματος)
➢ Σάλτο πλάγιο.
➢ Σάλτο εμπρός στο χώρο, χρήση προοπτικής.
➢ Περπάτημα εμπρός, χρήση προοπτικής. Περπάτημα στον χώρο σε 3/4 γωνία.
➢ Περπάτημα τετράποδου πλάγιο.
➢ Τρέξιμο τετράποδου, χρήση των αλμάτων.
➢ Πέταγμα πουλιού στο χώρο.
➢ Επεξεργασία και μοντάζ ηλεκτρονικά μέσα στο εργαστήριο.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :
1) Frame by Frame Ελένη Μούρη (Nexus publications 2004)
2) Animation-Το κινούμενο σχέδιο Γ. Βασιλειάδης (Αιγόκερος 2007)
3) Το κινούμενο σκίτσο Τ. Ουάιτ (Ντουντούμη 1989)

Ξενόγλωσση :
1) Cartoons and animation Ivan Bulloch (Paperback Textbook 1999)
2) Movements in animation Brian Salt (Hardcover 1976)
3) Animation: The art of Friz Freleng David Weber- Friz Freleng (Hardcover 1993)
4) Human Figure in motion Edward Muybridge (Dover Publications 1955)
5) Animal Figure in motion Edward Muybridge (Dover Publications 1957)
6) Timing for animation Harold Whitaker – John Hallas (Focal press 1981)
7) Visual scripting John Hallas (Focal press 1976)
8) Animation, caricature, and gag and political cartoons in the United Sates and Canada: An international bibliography (Hardcover 1981)
9) Cartoons, il cinema di animazione Ciannalberto Bendazzi (Marsilio Editori 2000) και σε Αγγλική έκδοση.
10) Cartoon animation Preston Blair (Paperback 1996)
11) The animation master handbook Jeff Paries (Paperback 1998)
12) The Animator’s survival kit Richard Williams (Faber and Faber 2001)
13) Animation: Master 2000 Handbook (3rd ed)
14) Animation now Anna Mundi – Ed. Julius Wiedemann (Taschen 2004)
15) Warner brothers animation art: The characters-the creators-the limited editions
Will Friedwald-Jerry Beck (Hardcover 1997)
16) Enhanced character animation Doug Kelly (Paperback 1998)
17) Disney animation: The illusion of life Frank Thomas (Hardcover 1990)
18) Treasures of Disney animation art Robert Abrams – John Canemaker
(Artabrass 1982)
19) Animation art: The later years 1954-1993 Jonnathan Smith-Jeff Lotman
(Hardcover 1996)
20) Basic animation Walter Foster (Paperback 1989)
21) Animation: The art & the industry Susan Rubin (Hardcover 1984)