Ολιστικός Σχεδιασμός Συσκευασίας

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5150

Semester:

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TGT134/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TGT134/

– Ο φοιτητής γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού συσκευσίας
– Ο φοιτητής αντιλαμβάνεται τη διεπιστημονικότητα του αντικειμένου
– Ο φοιτητής μελετά συνοπτικά τις αλληλεπιδράσεις της συσκευασίας με τους κλάδους του Marketing, της τεχνολογίας υλικών, του περιβάλοντος, των τροφίμων και ποτών, φαρμάκων και καλλυντικών, της κοστολόγησης, της εφοδιαστικής επιστήμης και του εμπορίου, κλπ
– Ο φοιτητής κατανοεί την χρησιμότητα εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες για την παραγωγή υψηλής ποιότητας έργου.
– Ο φοιτητής είναι σε θέση να οργανώσει τις παραγωγικές διαδικασίες που εμπλέκουν σχεδίαση προιόντων, εκτύπωση αυτών με μεγάλες παραγωγικές μεθόδους σε επιπεδοτυπικές, φλεξογραφικές και βαθυτυπικές εκτυπωτικές μηχανές.
– Ο φοιτητής είναι θέση να κατανοήσει τις ροές παραγωγής που απαιτούνται σε μια βιομηχανική παραγωγή συσκευασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Ολιστικός σχεδιασμός συσκευασίας – Αρχές ολιστικού σχεδιασμού
– Πολυκριτηριακά μοντέλα σχεδιασμού συσκευασίας
– Αλληλεπιδράσεις της συσκευασίας με διάφορα επιστημονικά πεδία
– Η συσκευασία ως περιέκτης
– Η συσκευασία ως μέσω προβολής
– Η συσκευασία ως μέσο προστασίας
– Οι βασικές λειτουργίες της συσκευασίας
– Μέθοδοι εκτύπωσης συσκευασίας
– Μέθοδοι διαμόρφωσης συσκευασίας
– Μέθοδοι επισήμανσης συσκευασίας
– Επιλογή υλικών συσκευασίας
– Η συσκευασία ως απόρριμμα (περιβαλλοντική αποτίμηση)
– Ανακύκλωση, Κατωκύκλωση και Ανωκύκλωση (Επαναχρησημοποίηση) συσκευασιών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Καρακασίδης Νικόλαος: Ειδικά θέματα συσκευασίας, Εκδόσεις Ίων
2. Stafford Cliff, 50 trade secrets of great packaging design, Rockport Publishers Inc., USA, 1999
3. M. Bakker (ed.), Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, J. Wiley & Sons, New York (1986).
4. I. Boustead and H. Lidgren, Problems in Packaging, The Environmental Issue , John Wiley and Sons Inc., New York (1981).
5. R. Goddard, Packaging Materials, Pira, Leatherhead, Surrey (1990)
6. Wozniak Jo, Physical Data, visualization and rapid prototyping with the Genisys Xs, the Beckman Institute, USA, 2001
7. Helmut Kipphan: Handbook of Print Media
8. Gravure Education Foundation: Gravure process and technology
9. Foundation of Flexographic Technical Association: Principles and practices 6.0

Επιστημονικά περιοδικά:
Visual Communication Journal
Acta Graphica
IARIGAI Journal