Ψηφιακές Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές

Κωδικός Μαθήματος:

N1-6040

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF133/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ ΡΩΣΣΕΤΟΣ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
• Να έχουν εμπεριστατωμένη άποψη και μια ολοκληρωμένη γνώση για την δημιουργία ιστοσελίδας.
• Να μπορούν να συνεργάζονται δημιουργικά με τους συναδέλφους τους
• Να ερευνούν βαθιά το θέμα που θέλουν να παρουσιάσουν.
• Να μπορούν να αυτό αξιολογηθούν και να αξιολογούν τους συνάδελφους τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Ιστοσελίδες, Ιστοχώροι. Ανάλυση, σχεδιασμός και αναδόμηση ψηφιακής πλατφόρμας πληροφορίας.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές παρακολουθούν σε μορφή σεμιναρίου ένα κύκλο μαθημάτων όπου στο τέλος κάθε σεμιναρίου τους ζητείτε να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να εκτελέσουν τη δική τους πρόταση. Δίδονται σημειώσεις τις οποίες ο φοιτητής κάνει χρήση κατά την συνολική διάρκεια σπουδής του μαθήματος. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν μια καλλιτεχνική εργασία συνοδευόμενη από γραπτή μελέτη.
Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στο είναι απαραίτητη και πολλές φορές χρησιμοποιούνται εξωτερικές πηγές όπως φωτογραφική κάμερα και βιντεοκάμερα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) Revolutionize Leeranign & DevelopmentQ Performance and Innovation Strategy for Information Age 1st Edition Clark N. Quin 2014
2) Design for how People Learn 2nd Edition) (Voice tha Matter) 2nd Edition, Julie Dirksen (2016)
3) Dreamweaver MX Magic, New Riders Publishing Halstead, Brad (2002). .
4) Graphis Interactive Design 2, Graphis Pr, Pedersen, Martin (2002).
5) The Digital Designer: 101 Graphic Design Projects for Print, the Web, Multimedia, and Motion Graphics, Delmar Learning Pite, Stephen (2002). .
6) Web Wizard’s Guide to Multimedia, Addison-Wesley Pub Co Lengel, James G. (2001). .
7) Cotton, Bob and Oliver, Richard. The Cyberspace lexicon, London, Phaidon press limited Press.
8) Ulrich, Katherine. Flash 5 for Windows and Macintosh: Visual QuickStart Guide, Peachpit Press.
9) Ockrassa, Warren. Director 8.5 Shockwave Studio: A Beginner’s Guide, McGraw-Hill Mayne,. Morphosis: Recent Works (Planet Architecture), in-D Thom (2000).
10) Developing Effective Websites: A Project Manager’s Guide, Focal Press Hogan, Patrick (2001).
11) Multimedia: Making It Work 7th Edition Vaughan (2001). Developing Effective Websites: A Project Manager’s Guide, Focal Press Hogan, Patrick (2001).
12) Multimedia: Making It Work 7th Edition Vaughan (2001).