Σήμανση και Επικοινωνιακός Σχεδιασμός

Κωδικός Μαθήματος:

N1-6100

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Ο σχεδιασμός της γραφιστικής υπάρχει ως απάντηση στην ανάγκη να οργανωθεί η ροή της Επικοινωνίας στην Κοινωνία Ο Γραφίστας δημιουργεί την οπτική ερμηνεία του μηνύματος από πελάτη το κοινό. Οι τρόποι με τους οποίους ο Σχεδιαστής/ Γραφίστας επιλέγει να παρουσιάσει αυτές τις πληροφορίες εξαρτάται από την εκπαίδευση και την προσωπικότητα του σχεδιαστή.
Το μάθημα επικοινωνιακός σχεδιασμός εστιάζει στην έννοια του μηνύματος και το περιεχόμενο αυτού. Προτρέπει τους φοιτητές να ερευνήσουν και να εξετάσουν τα προβλήματα επικοινωνίας που δημιουργούνται κατά την ανάπτυξη του σχεδιασμού καθώς και τη μετατροπή της ιδέας σε εικόνα και κείμενο για την δημιουργία πληροφορίας σε μορφή τυπογραφική ή εικόνων και συμβόλων.
Κύριοι άξονες μελέτης και διερεύνησης του μαθήματος είναι η σημασιολογία των μορφών δηλαδή του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν τις λέξεις, εικόνες, και σύμβολα – εικονογράμματα καθώς διαβάζουν οπτικές δηλώσεις και αφηγήματα. Αυτές οι σχεδιασμένες οπτικές δηλώσεις και αφηγήματα όπως τα διαγράμματα, τα γραφήματα, οι χάρτες κ.λπ. αποδίδουν πληροφορίες για να τις καταστήσουν κατανοητές με ευκολία.
Για παράδειγμα, η πρόσβαση σε μία πόλη ή πανεπιστημιούπολη, για έναν επισκέπτη και οι απαιτήσεις δημιουργούνται. Πως θα προσανατολιστεί για να μη χαθεί; Πιθανόν ένας οδηγός επικοινωνίας ή η σήμανση του χώρου να δίνει πληροφορίες και οδηγίες για τον τόπο. Η διερεύνηση ενός χώρου, πόλης, τοποθεσίας ή και κτιρίου απαιτεί περίπλοκο σχεδιασμό σήμανσης βοηθά τον επισκέπτη να εντοπίσει τους προορισμούς του και να επεξεργαστεί ένα ταξιδιωτικό σχέδιο. Συγχρόνως δημιουργεί την ανάγκη σχεδιασμού προϊόντων που δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και κατά συνέπεια τη ζωή μας. Όμως εκτός από την πολυπλοκότητα του χώρου και των αξιοθέατων αυτού πιθανόν, οι γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές για ένα επισκέπτη ίσως αποδειχθούν βασικά προβλήματα σχεδίασης για την ανάπτυξη οργάνωσης της σήμανσης για το χώρο αυτό.

Σκοπός του μαθήματος
α. η δυνατότητα απεικόνισης αφηρημένων εννοιών σε μορφή συμβόλων
β. η αφαιρετική προσέγγιση μιας εικόνας ή ενός συμβόλου
γ. δόμηση και παρουσίαση της φόρμας ως αποτέλεσμα σχεδιασμού και αισθητικής αξίας
δ. δημιουργία σχεδιαστικής συνοχής και συνέπειας

Στόχος του μαθήματος
Να πειραματιστούν οι σπουδαστές πάνω στο συμβολισμό αφηρημένων εννοιών και στην επιλογή συμβόλων για τον σωστό σχεδιασμό που συμβάλει στην επίτευξη της επικοινωνίας αλλά και στη δημιουργία ταυτότητας και φιλοσοφίας ενός οποιοδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που συμβάλει στην εύρυθμη επικοινωνία .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο φοιτητής σε αυτό μάθημα καλείται
• να αναπτύξει και εφαρμόσει σχεδιασμούς που η ουσιώδης δομή τους απαιτεί το ελάχιστό ποσό πληροφόρησης.
• σχεδιασμό τεχνουργημάτων που εξοικειώνουν το χρήστη/ επισκέπτη στο χώρο, καλύπτοντας το χάσμα της κουλτούρας μεταξύ του επισκέπτη και του χώρου
• να δει το έργο της σήμανσης ως εννοιολογική προσέγγιση για την επεξεργασία σύνθετων έργων
• να δει την έννοια της σήμανσης ως πολιτιστικό όχημα σηματοδότησης και εναρμόνισης με το παρελθόν και το παρόν ενός τόπου
• να δει το σχεδιασμό της σήμανσης ως σύστημα πλοήγησης

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική βιβλιογραφία
Χατζηθεοδώρου, B. (2007) Ολυμπιακά Εικονογράμματα, Σχεδιασμός και Σημειολογία. Αθήνα,
Παπασωτηρίου, 2007

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Bruce-Mitford M. (1999) Signs and Symbols. London, Dorling Kindersley,
Crow, D. (2003) Visible Signs, AVA Publishing SA
Escher, M.G. (2004) The Graphic Work, Taschen GmbH, Συνέκδοση Herakleidon
Experience in Visual Arts,
Hollins, R. (1994) Grahic Design, A Concise History. London, Thames & Hudson
Meggs, Ph. (1983) A History of Graphic Design, Van Nostrand Reinhold
Nigel Holmes, N. (1990) Designing Pictorial Symbols, Watson-Guptill Publications
Quiston, Mc L. (2004) Graphic Agitation. London, Phaidon Press Ltd