Τρισδιάστατος Σχεδιασμός (3D Modeling)

Κωδικός Μαθήματος:

N1-6070

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF131/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μετά το τέλος του μαθήματος o σπουδαστής θα είναι σε θέση να :
• Αξιοποιεί πρακτικές έρευνας στο πεδίο του τρισδιάστατου σχεδιασμού ώστε να επιλύει προβλήματα σχεδιασμού τρισδιάστατου χώρου και modeling..
• Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά εργαλεία και λογισμικά τρισδιάστατου σχεδιασμού (3d modeling).
• Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά μεθόδους τρισδιάστατου σχεδιασμού περιβάλλοντος, έχοντας βαθιά γνώση τόσο παραδοσιακών χειροποίητων μεθόδων, όσο και σύγχρονων ψηφιακών , ώστε να μπορεί να κινείται συνδυαστικά ανάμεσά τους.
• Συνεργάζεται στο πλαίσιο ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη ενός project τρισδιάστατου σχεδιασμού (3d modeling).
• Οικειοποιείται ποιοτικά χαρακτηριστικά τρισδιάστατου σχεδιασμού ώστε να αξιολογεί αποτελεσματικά, τόso το δικό του έργο όσο και των συμφοιτητών του
• Αξιοποιεί συγκεκριμένες δεξιότητες παρουσίασης ώστε να προβάλλει αποτελεσματικά το έργο του τόσο αυτό που παρήγαγε στις ατομικές εργασίες του όσο και αυτό που παρήγαγε η ομάδα εργασίας του

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάλυση τεχνικών τρισδιάστατου σχεδιασμού περιβάλλοντος μέσα από διαλέξεις οι οποίες συνδυάζονται με προβολές και παρουσιάσεις παραδειγμάτων και καλών πρακτικών στο πεδίο του τρισδιάστατου σχεδιασμού περιβάλλοντος .
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και tutorials που περιγράφουν εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού που συνδέονται με τα προαπαιτούμενα των ατομικών και ομαδικών ασκήσεων του πρακτικού μέρους.
Εργασία σε ομάδες επάνω σε :
• Προσέγγιση προβλημάτων και μελετών περίπτωσης τρισδιάστατου σχεδιασμού.
• Ατομικές και ομαδικές ασκήσεις που συνοδεύονται από συζήτηση και ανατροφοδότηση.
• Μεθόδους και τεχνικές απαιτήσεις τρισδιάστατου σχεδιασμού με κλιμακωτή δυσκολία και πολυπλοκότητα.
• Ανάπτυξη, σχεδιασμό και παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εργασίας project τρισδιάστατου σχεδιασμού περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά ο προβληματισμός σχεδιασμού περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
Ατομικές ασκήσεις εισαγωγής στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος τρισδιάστατου σχεδιασμού περιβάλλοντος και σε βασικές αρχές μοντελοποίησης.
1. Περιγραφή του περιβάλλοντος εργασίας στο πρόγραμμα τρισδιάστατων γραφικών blender 3d:
• Βασική γραμμή εργαλείων (Main)- Καρτέλες Εντολών (Command Panels).
• Παράθυρα προβολής (View Ports) , σύστημα αξόνων.
• Πλαίσιο κουμπιών πλοήγησης των παραθύρων (Navigation View Ports).
• Χρήση εργαλείων μετακινήσεις και τροποποίησης αντικειμένων (Transform).
2. Βασικές Αρχές Μοντελοποίησης.
• Γεωμετρικά σχήματα (αρχέτυπα).
• Δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων πλέγματος.
• Καμπύλες (Spines).
• Τεχνικές μοντελοποίησης.
• Τροποποίηση και Μετασχηματισμός αντικειμένων.

Ομαδική άσκηση: Σχέδιο εργασίας Σκηνογραφίας και Σύνθεσης Σκηνών.
• Τοποθέτηση αντικειμένων στον χώρο.
• Δημιουργία και Τοποθέτηση καμερών.
• Υλικά και Χάρτες (Material Editor).
• Φωτισμός και ειδικά εφφέ.
Παρουσίαση Εργασιών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Art and science of computer animation. Mealing Stuart. Hardcover Textbook 1997.
2. Character animation in 3D. Steve Roberts. Trade clath – compact disk 2002.
3. 3D imaging & animation with Infini-D . Lisa Cresson. Hardcover 1996.
4. Morphing & animation: 3D studio tips & tricks. Michael Bousquet. Paperback 1994.
5. Computer animation. Theory and practice. Nadia Thalmann, Daniel Thalmann. Hardcover, Revised 1990.
6. 3D animation: From models to movies. Εισαγωγή Παπασωτηρίου.
7. Digital character animation. 2001. Εισαγωγή Παπασωτηρίου.
8. Essential computer animation Fast. Vince John . Springer – Verlag. UK.
9. Animation with character studio 3. Michael Bousquet. Spiral 2000.
10. Three- Dimension computer animation. Vince John. Paperback Textbook 1992.