Βιβλιοδεσία Περατώσεων

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5120

Semester:

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD157/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD194/

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Βιβλιοδεσίας και τις διαδικασίες περατώσεων και ολοκλήρωσης ενός εντύπου, μετά την διαδικασία εκτύπωσής του και πριν την προώθηση, διάθεση και χρήση του.
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση, να ολοκληρώσουν την δημιουργία ενός έντυπου προϊόντος, είτε οι ίδιοι, με την διαδικασία της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, είτε οργανώνοντας μια μονάδα μηχανικής βιβλιοδεσίας-περατώσεων με γραμμές παραγωγής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
• Ιστορία Βιβλίου-Βιβλιοδεσίας (η έννοια και η σημασία της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας. Ιστορική αναδρομή, είδη βιβλιοδεσίας)
• Υλικά Βιβλιοδεσίας (τα υλικά και η συμβολή τους στην αισθητική και λειτουργικότητα του βιβλίου).
• Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία (η σύνθεση στη βιβλιοδεσία, οι τεχνικές και η συμβολή τους στο αισθητικό και λειτουργικό ρόλο του βιβλίου)
• Εξοπλισμός Καλλιτεχνικής Βιβλιοδεσίας
• Μηχανική Βιβλιοδεσία και εργασίες περατώσεων
• Συστήματα Περατώσεων και αλυσίδες παραγωγής
• Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους βιβλιοδεσίας-περατώσεων
• Στοιχεία Συντήρησης Βιβλίου και Εντύπου
• Περιβαλλοντική Πολιτική σχετικά με την Βιβλιοδεσία καλλιτεχνική και μηχανική και γενικότερα με την τεχνολογική διαδικασία περατώσεων
• Ειδικές Κατασκευές Βιβλιοδεσίας

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει:
• Ειδικές κατασκευές καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας
• Μελέτη και οργάνωση της τεχνολογικής διαδικασίας ολοκλήρωσης έντυπων προϊόντων, όπως βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων και άλλων εντύπων με μηχανική βιβλιοδεσία και άλλες διαδικασίες περατώσεων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Cockrell, Douglas, Bookbinding and the Care of Books, New York: Lyons and Burford, 1991
2. LaPlantz, Shereen, Cover to Cover, Asheville, NC: Lark Books, 1995
3. Diehl, Edith, Bookbinding: Its background and technique, New York: Dover Publications, 1980
4. Marks, P.J.M.,The British Library Guide to Bookbinding: History and technique. London: The British Library, 1998