Γ’ Εξάμηνο

Γ’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-3050 Διαχείριση και Δεοντολογία Σχεδιασμού ΜΓΥ 2 3 Δρ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
N1-3080 Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων ΜΓΥ 4 6 Δρ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΓΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
N1-3090 Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπου ΜΓΥ 4 6 Δρ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Επιλογής Υποχρεωτικό (3 από 6)
N1-3010 Υλικά Γραφικών Τεχνών (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 5 Δρ. ΜΠΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
N1-3020 Χρώμα Σκίτσο Κίνηση (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 5 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
N1-3030 Φυσική – Οπτική (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 5 ΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
N1-3040 Γραφιστική Απεικόνιση Μηνυμάτων (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 5 ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
N1-3060 Γράμματα – Τυπογραφία (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 5 ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
N1-3070 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας Ι (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 5 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΓΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ