Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-4010 Οργάνωση και Μεθοδολογία Έρευνας ΜΓΥ 2 3 Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
N1-4040 Βασικές Αρχές της Επιστήμης των Εκτυπώσεων ΜΓΥ 2 3 Δρ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8)
N1-4020 Εταιρική Ταυτότητα (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6  
N1-4030 Γράμματα – Τυπογραφία στη Γραφιστική Σύνθεση (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6  
N1-4050 Εισαγωγή στην Σημειολογία της Γραφιστικής Γλώσσας (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 Δρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΔΓΑΛΗΝΗ
N1-4060 Διαδίκτυο – Διαδικτυακές Εφαρμογές (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
N1-4070 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Λιθογραφία και Ψηφιακή Εκτύπωση Ι (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
N1-4080 Μελάνια Εκτυπώσεων και Επικαλυπτικά (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
N1-4090 Προεκτύπωση – Τεχνολογίες Premedia I (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N1-4100 Σκίτσο Εικονογράφηση (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6